Bild: Golvbranschen

Under 2019 genomfördes Golvbranschens initiativ för golvåtervinning vilket genererade i mycket goda resultat. Under året som gått samlades hela 370 ton golv in, 30 ton mer än året innan, vilket är rekord.

GBR Golvåtervinning, som är golvbranschens system för insamlandet av installationsspill från plastgolv, har funnits i över 20 år. Golvbranschen GBR vill bidra till ett mer hållbart byggande genom att återvinna PVC-golvmaterial från installationsspill. Tack vare detta uppgick det insamlade PVC-materialet till 370 ton vilket motsvarar ungefär 2% av den totala försäljningen. Beräkningar visar på att uppemot 10% av allt golvmaterial inte är återbrukbart på grund av kantskärningar och restbitar vid installation.

Golvbranschens vd Johan Aspelin säger i ett pressmeddelande att de arbetar långsiktigt med ökad hållbarhet, både när det kommer till miljö och ekonomi. Han poängterar även att de har en bit kvar till att samla in överblivet material, men är på god väg. Enligt Johan Aspelin är det omöjligt för den enskilde golvläggaren att transportera överblivet material tillbaka till tillverkaren. Därför använder Golvbranschen ett särskilt system där material samlas in och transporteras med särskilda ”Grön Retur”-lastbilar. Johan uppmanar även alla kommuner att kräva golvåtervinning i sina upphandlingar.