Plast som hamnar i naturen och kanske särskilt i våra marina miljöer är något som skadar både miljön och bilden av plastindustrin. Därför har Byggmaterialindustriernas medlem IKEM tillsammans med PlasticEuropé tagit fram en manual till Operation Clean Sweep (OCS).

Operation Clean Sweep startade i Nordamerika för över 25 år sedan och introducerades i Europa under 2015. Syftet med OCS är att förhindra att plastgranulat, så som pellets, flakes eller pulver, hamnar i naturen under hanteringen hos företag. I Sverige har IKEM sedan 2016 lett arbetet med OCS och på deras hemsida finner företag bland annat en svensk manual, anmälningsblankett samt mer information om hur företag kan analysera sin verksamhet, engagera personal och komplettera sina riktlinjer för att reducera förlusten av plastpellets till miljön.

Just nu arbetar OCS tillsammans med PlasticsEuropé med att utveckla ett certifieringssystem som ska säkerhetsställa att anslutna företag implementerar riktlinjerna. Förhoppningen är att systemet ska vara klart till 2022 vilket ligger i linje med Europakommissionens nya handlingsplan för cirkulär ekonomi, där problematiken med mikroplaster lyfts fram, som publicerades tidigare i år.

Läs mer >>