Det senaste åren har allt fler aktörer kommit till insikten att man bör bygga hållbara och miljöriktiga byggnader, och fler och fler väljer därmed att certifiera sina byggnader. Byggmaterialindustriernas medlemsföretag Saint-Gobain är med och driver utvecklingen för ett mer hållbart byggande.

På Saint-Gobains hemsida hållbartbyggande.se redogör man för certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Svanen och hemsidan ska fungera som ett hjälpverktyg för den som arbetar med miljöcertifiering. Syftet är att den som arbetar med miljöcertifiering ska få snabb och smidig hjälp med att hitta produkter och lösningar som bidrar till poäng i olika miljöcertifieringssystem. Systemen är enkla att överblicka och genom två olika ingångar riktar sig hemsidan dels till den som är väl insatt och dels till den som vill lära sig mer om de olika certifieringssystemen.

”Vi tror att samarbete i alla led är viktigt för att uppnå klimatsmarta och hållbara byggnader. Med den nya versionen av hemsidan hoppas vi kunna hjälpa våra kunder ytterligare genom att beskriva hur våra produkter och lösningar kan hjälpa till att bidra med poäng i de olika systemen.”
– Louise Röström, Sustainability Coordinator, Saint-Gobain Sweden.