I en debattartikel i tidningen Byggindustrin slår Hannu Heiskanen, ordförande för branschorganisationen Scandianvian Copper Development Association (SCDA), tillika Byggmaterialindustriernas medlem, fast att koppar är ett hållbart byggmaterial.

Hannu Heiskanen menar att koppar, förutom att vara ett material som värderas högt utifrån sina estetiska egenskaper, även är ett hållbart val vid nybyggen eller renoveringar. Detta eftersom koppar är ett mycket energieffektivt material som kan maximera effekten i värmesystem och energismarta fasader.

Lunds nya tingsrätt lyfts upp som ett modernt exempel av koppar som är uppmärksammad för både sin arkitektur och miljöprofil. Förutom att den uppnår miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld, var den nominerad till Årets Bygge 2019 samt vann Plåtpriset 2019 under PLÅT19.

Tidigare har koppar kopplats negativt till avloppsreningsverkens rötslam som används för att göda åkermark. Kopparrör i hus har således getts skulden för skadliga mängder koppar i marken. Däremot har detta argument nu fallit i och med att regeringen undersöker att fasa ut spridningen av avloppsslam. Anledningen till denna undersökning är däremot inte kopparhalterna; spridningen av mikroplaster och läkemedelsrester är vad som ligger till grund.

Koppar hyllas istället ofta för sin höga återvinningsgrad; det kan smältas om hur många gånger som helst och kan även renas från föroreningar. I princip all koppar som är tillgänglig återvinns, och det har ett högt skrotvärde. Återvinning innebär också en energibesparing på 90 % jämfört med utvinning av ny metall.

För att läsa hela debattartikeln i Byggindustrin kan du klicka här >>