Brf Viva svensk betong cementa riksbyggen byggmaterialindustrierna byggmaterialinnovation
Bild från Riksbyggen

I ett samverkansprojekt mellan Riksbyggen och Cementa har man genom projektet Brf Viva i Guldheden lyckats ta fram en optimerad, klimatsmart och unik betong, som bidrar med betydligt lägre koldioxidutsläpp per boyta än i likartade byggnader.

Ur Klimatsmart och unik betong i Riksbyggen Brf Viva:

I bostadsrättsprojektet Brf Viva på södra Guldheden i Göteborg står begreppet hållbarhet i fokus. Solcellsanläggning, energilagring, återvinning av värme från ventilation (FTX), bil- och elcykelpooler, distansarbetsplatser samt resurssnålt byggande i klimatsmart betong borgar för ett projekt som visar vägen mot ett hållbart boende. I Brf Viva har Riksbyggen samverkat med Cementa kring att optimera betongen till att vara en klimatsmart och innovativ grund i bygget. Ett stommaterial som innebär en minskad klimatpåverkan från produktionen och som har lett till ett unikt samarbete och ny kunskap.

Samverkansprojektet säkerställer att Riksbyggen får den mest hållbara lösningen både vad avser klimat och ekonomi, materialet ska hålla i minst 100 år. Ett resultat av samverkansprojektet är att Riksbyggen blir först med att använda betongstommar med betydligt lägre koldioxidutsläpp per boyta än i likartade byggnader.

Inledningsvis gjordes flera livscykelanalyser av olika stommaterial. Resultaten visar vilka de mest påverkande parametrarna är gällande klimatpåverkan vid produktion av betong. Med detta underlag kunde Riksbyggen formulera krav vid upphandling av betong med syfte att minska dess klimatpåverkan. Kraven omfattade bland annat lägre andel klinker i cementen, lägre andel cement i betongen samt armering med låg klimatpåverkan. Riksbyggens samverkan med Cementa innebär att betongindustrin fått hjälp och stöd att ta de nödvändiga stegen mot en mer klimatsmart produkt. Förutom krav på betongen genomfördes även materialeffektiva val i konstruktionen.

Läs hela artikeln om samverkansprojektet mellan Riksbyggen och Cementa här >>

Besök även Svensk Betongs hemsida “Betong är hållbart” för mer information om Betong som hållvart byggmaterial.