Medlems- och branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsleverantörer, Swedisol, har visionen att svenska byggnader ska vara hållbara, säkra att bo i, ha låg energianvändning och ge minimal klimatpåverkan med hög invändig komfort. Swedisol har nu låtit göra en film som tar upp ämnet om hur svenska byggnader behöver energieffektiviseras för att den förnybara energin ska räcka.

Sverige är bland de länder som är långsammast på att implementera EU:s “nära noll energi”-regler, och eftersom den förnybara energin inte kommer att räcka till måste vi i Sverige öka takten radikalt när det gäller energieffektivisering, förklarar Swedisols vd Mats Björs i filmen.

Ett av problemen ligger i sektorn bostäder och service, där man ser att energianvändningen legat på samma nivå sedan 2005. Detta innebär att man måste minska energianvändningen med 3 TWh per år fram till 2030, för att kunna nå målet. Situationen är dock inte helt nattsvart och man menar att det snarare behövs mer incitament så att alla fastighetsägare sätter igång med att se över och minska energianvändningen.

I filmen tar man upp två goda exempel på lyckad energieffektivisering av bostadshus. Kollektivhuset Stacken i Göteborg gjordes om från ett miljonprogramshus till ett passivhus. I och med detta har man lyckats minska uppvärmningen med 70 %, och minskat elförbrukningen med ca 90 %. Hela renoveringen har man klarat av att göra utan att höja hyran, och man bedömer att man räknar hem investeringen efter 15 år.

Läs mer här >>