Vår medlem Svensk Ventilation släppte i våras en ny sammanställning av studien “Jämförelse mellan FX- och FTX-system”, där fokus ligger på inomhusluft i flerbostadshus. Studiens syfte är att bidra till förståelse om vad som krävs för att kunna garantera god inomhusluft i flerbostadshus.

 

 

Utdrag från svenskventilation.se:

Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus, mer än hälften av dygnet är vi hemma. Med andra ord – mycket av den luft vi andas går genom det ventilationssystem vi har i hemmet och kvaliteten på luften i våra hem påverkar vårt välmående och vår hälsa.

Trots att vi vistas mer än hälften av vår tid hemma så är luftflödet hemma ofta mycket mindre än i andra lokaler, exempelvis kontor. Självklart borde luftkvaliteten i våra hem vara minst lika god som på ett kontor eftersom effekterna av luftkvaliteten påverkar oss dygnet runt.

Genom att applicera Folkhälsomyndighetens allmänna råd för god inomhusluft på flerbostadshus – och jämföra ett ventilationssystem som har både från- och tilluft (FTX) med ett system som endast har frånluft (FX) – så bidrar studien till förståelse kring vad som krävs för garanterad god inomhusluft i flerbostadshus.

Svensk Ventilation konstaterar, utifrån studien, att ventilationssystem med både från- och tilluft (FTX) garanterar god inomhusluft. Men även att ventilationssystem med endast frånluft (FX) är mycket känsligt för om de boende öppnar eller stänger dörrar och fönster, och därmed i praktiken inte garanterar tillräckligt god inomhusluft.

Svensk Ventilation rekommenderar därför fastighetsägare att, vid nyproduktion och renovering, välja ventilationssystem med både från- och tilluft (FTX). Det finns inga anledningar till att luftkvaliteten i våra hem ska vara sämre än i andra lokaler. Alla förtjänar god inomhusluft, dygnet runt.

Läs mer här >>