Foto: Saint-Gobain Ecophon

Ecophons innovativa återvinningstjänst SoundCircularity Recycling Service möjliggör enkel återvinning för Ecophons kunder och gör det därmed lättare att nå deras cirkulära mål.

Med SoundCircularity tar Ecophon ansvar för hela livscykeln vid installation eller nedmontering av akustikplattor. Återvinningsservicen är heltäckande och flexibel, vilket gör den enkel att integrera i alla projekt. Kunden får serviceunika säckar där materialet samlas in och som sedan hämtas upp av Ecophon. Kunden får dessutom certifikat på bevisad klimatbesparing som kan bidra till miljöcertifieringar och hållbarhetsmål.

Läs mer här >>