byggmaterialindustrierna SKVP seminarium Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Vår medlem Svenska Kyl & Värmepumpföreningen anordnar årligen ett antal seminarier runt om i landet. Representanter från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen besöker under hösten följande städer: Göteborg, Malmö, Växjö, Stockholm, Örebro, Östersund, Luleå och Sundsvall.

Under seminarierna kommer man bland annat få höra om:

  • Återanvändning och regenerering av köldmedium
  • Hur minskar man sina ekonomiska risker?
  • Naturliga köldmedier – Hur bra kan det bli?
  • Senaste nytt från Svensk Dataförvaltning om årsrapportering och hantering av regenererat köldmedium
  • Nya föreskrifter om trycksatta anordningar och hur den påverkar er
  • Senaste nytt från branschen (rekrytering, prisutveckling, auktorisation)

Läs mer här: https://skvp.se/aktuellt-o-opinion/aktiviteter/skvp-hostseminarium-2018