eBVD-formatet har uppdaterats enligt beslut från parterna i f.d. Föreningen för Byggvarudeklarationer; Innovatörsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Byggherrarna, Sveriges Allmännytta, HSB Riksförbund, Byggföretagen och Byggmaterialindustrierna. En arbetsgrupp arbetade under en längre tid med detta och förändringarna har nu implementerats i eBVD-systemet.

Det nya formatet produktionssätts under 31 mars och 1 april och eBVD-systemet kommer då att hålla stängt.

Det är en stor fördel för er som använder eBVD-systemet eftersom alla era nuvarande deklarationer kommer överföras i det nya systemet och vara gällande från dag 1 som det nya eBVD-formatet.

Ni behöver alltså inte göra helt nya deklarationer. Däremot kommer vissa fält att försvinna och vissa fält att tillkomma. Det innebär att för det nya formatet kommer vissa fält att vara tomma och ni behöver succesivt uppdatera dessa så att ni har helt uppdaterad information enligt det senaste formatet.

Vi har lagt upp en liten guide kring skillnaderna mellan det gamla och det nya formatet, se bifogat dokument och i systemet

Förändringar i eBVD-formatet

Även användarmanualen samt anvisningarna uppdateras och kommer att finnas tillgängliga i systemet from den 4 april.

För alla frågor rörande detta, vänligen kontakta vår support på ebvd-support@ivl.se