Byggmaterialindustrierna anser att det är positivt samla information om byggnaders ämnen och material i en loggbok men avstyrker utredningens förslag till lagkrav på dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk. Dels finns det redan fungerande system för loggbok på marknaden, dels skulle ett nytt tvingande system innebära ökade kostnader, både för samhället och näringslivet. Förslaget om vägledning skulle dock kunna underlätta för mindre företag att registrera och använda loggbok.

Syftet med loggbok är att den ska ge information och ökad spårbarhet för använda ämnen och material i byggprodukter vilket ska underlätta vid förvaltning, ändring och rivning av byggnader. Byggprodukter som idag bedöms som harmlösa men som eventuellt med ökad kunskap någon gång i framtiden kan visa sig vara problematiska ur hälso- eller miljösynpunkt ska vara lätta att spåra genom en loggbok.

Redan idag levererar flertalet tillverkande företag information om innehåll i de produkter de släpper på den svenska marknaden genom Byggvarudeklarationen. Byggvarudeklarationer är byggsektorns frivilligt överenskomna och väl etablerade mall för att deklarera miljö- och klimatinformation om byggprodukter.

Byggvarudeklarationer har funnits i över tjugo år i Sverige och har utvecklats gemensamt av fastighetsägare/ byggherrar, entreprenörer, konsulter / arkitekter och materialindustrin. Syftet har från början varit att underlätta för att kunna dokumentera inbyggda varor till efterföljande drift och förvaltning. I många fall används de idag som underlag för miljöbedömning av byggprodukter och även som underlag till loggböcker.

Genom den databas för Byggvarudeklarationer som lanserades av Byggmaterialindustrierna och IVL Svenska Miljöinstitutet i våras blir fler och fler Byggvarudeklarationer tillgängliga och sökbara på nätet.

Ta del av hela vårt remissvar (pdf)