Hur stärker vi Sverige som industrination?

Industrin är motorn i svensk ekonomi och vi har en nyckelposition i fråga om klimatomställningen. Men hur får vi nu fart på tillväxten så att omställningen blir verklighet?

Med Industrins reformagenda vill vi, 14 organisationer som utgör Industrisektorn inom Svenskt Näringsliv, tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att få fart på tillväxten och skapa värden som gynnar hela samhället. Vid seminariet presenteras Industrins reformagenda och de tolv reformområdena. Våra näringslivsexperter diskuterar med ledande politiker om vad som krävs för att stärka Sverige som industrination.

Lansering av Industrins Reformagenda  – den 25 november klockan 11.00 – 12.00

 

Anmäl dig här!