GS1 har startat en användargrupp för byggvaror. Syftet med gruppen är att få ett effektivare sätt för företag inom samhällsbyggnadsbranschen att kunna digitalisera och automatisera sin verksamhet genom användandet av GS1:s globalt unika identiteter och standarder på ett för branschen lämpligt sätt.

Gruppen består av representanter från relevanta aktörer i hela byggprocessen från planering/råvara till destruktion/återanvändning som genom att delta är med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.

Deltagarna i användargruppen har som syfte att deras företag kommer att införa GS1:s identiteter på ett standardiserat sätt för branschen inom överskådlig tid och att därmed kunna representera sina företag/organisationer på ett bra sätt. Deltagarna ska också kunna ta aktiv del i den globala standardiseringsprocessen inom GS1 när så behövs för att föra fram den svenska branschens synpunkter. GS1 Swedens användargrupper är öppna för alla kunder. Ett första möte har ägt rum och nu är nästa den 11 december. Anmälan via denna doodlelänk  – senast 4 december – hälsar Mats Björkqvist på GS1 (mats.Björkqvist@gs1.se).

https://doodle.com/poll/anxyznxyxv8m643m