Nya datum för Nordbygg2021 är 20 – 23 april. Stockholmsmässan beslöt ställa in mässan nu i april på grund av Coronaviruset. Föga kunde vi ana hur länge krisen skulle vara och behovet av distans fortgå. Det råder fortfarande reseförbud och restriktioner kring folksamlingar och företagen arbetar alla intensivt med vardagens utmaningar och för att höst och vinter ska fungera.
– Vi följer utvecklingen noga och lyssnar på våra kunder, och det är både deras och vår uppfattning att en flytt av Nordbygg till våren 2021 är den bästa lösningen i nuvarande situation, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

Läs mer på Nordbyggs hemsida och välkomna 2021!