Hållbarhet i dag handlar lika mycket om ettor och nollor, digitala data som att byggmaterialet ska vara hållbart. Dessutom behöver vi regler och förutsättningar som främjar innovationer så att produktionen blir en hållbar affär för företagen.

I senaste numret av branschtidningen TRÄ skriver Byggmaterialindustriernas vd Anneli Kouthoofd om framtidens hållbarhet.

Hållbar information, dokumentation av relevant data som kan delas, med fortsatt säkerhet och utveckling för byggmaterialföretagen, är en förutsättning för ett fortsatt innovativt arbete.  Byggmaterialindustrierna verkar för att vi ska ha ett gemensamt system/en plattform i branschen med ett gemensamt standardiserat språk, som på ett både säkert och resurseffektivt sätt gör det möjligt för företagen att dela produkt- och miljödata och som tillvaratar företagens kunskap.