Energieffektivisering – en naturlig del i den gröna omställningen

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag på skattereduktion för investering i grön teknik med remissvar 12 juni. Byggmaterialindustrierna välkomnar föreliggande förslag men menar tillsammans med systerorganisationer i byggsektorn att energieffektivisering måste utgöra en naturlig del och uppmanar Per Bolund att genast innefatta det i beslutet.

– Förslaget är mycket bra och innehållet bra i sin struktur som innefattar både arbets- och materialkostnader. Men vi uppmanar regeringen att ta med energieffektivisering och därmed bredda möjligheterna, säger Anneli Kouthoofd vd Byggmaterialindustrierna. Ska vi nå klimatmål och få fart på riktigt bra renovering måste energieffektivisering vara med så att åtgärderna får effekt.

– Samtidigt som remissen kom på bordet lade vi fram ett förslag till regeringen om incitament för klimatomställningen som går hand-i-hand med remissens förslag, fortsätter Anneli. Vårt förslag är uppdelat i två delar:

Del 1 kompletterar föreliggande förslag på skattereduktionen för grön teknik och vi pekar ut ett riktat avdrag och inkludera energieffektivisering och bredare åtgärder.

Del 2 är ett ”Incitament för energieffektivisering” för professionella fastighetsägare och vårt förslag är att utvidga Energisteget för industrin till att omfatta alla fastighetsägare och byggnader och därmed bli det Stora Klimatsteget.

För att få fart på energieffektiviseringen behövs incitament, effektiva styrmedel och breda kommunikationsinsatser. Åtgärderna måste också vara generella för alla investeringar i energieffektivisering och grön teknik. Vi i bygg- och installationssektorn är redo att ta oss an klimatutmaningen. Vi vill se en grön omställning och en återstart av Sverige för att få ett mer energieffektivt och hållbart samhälle.

Debattartikeln i Altinget >>

Remissen från Byggmaterialindustrierna >>