Den 8 juni öppnar Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén.

I utlysningen erbjuder Smart Built Environment finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta med idéer som kan vidareutvecklas inför implementering eller uppskalning i den dagliga verksamheten. Projekten som söker ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera processer, samarbetsformer, affärsmodeller eller teknik. Vi tror att den som söker finns på ett litet eller medelstort företag.

Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och man kan söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Mer detaljerad information kommer när utlysningen öppnar och den fullständiga utlysningstexten publiceras på Formas webbplats.

 

 

Få coachning inför ansökan

För den som vill vässa sin idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéen inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Du kan redan nu anmäla dig till webbinarier där Innovationsidén och coachningsfunktionen presenteras och du får möjlighet att ställa frågor. I samband med att utlysningen stänger efter sommaren bjuder Formas in till ett webbinarium där du får information om vad du behöver tänka på vid ansökan och vid projektstart.

Det är redan nu möjligt att ansöka om coachning. Anmälan sker via ett formulär.

Från Smart Built Environment leds coachningsprojektet av Mårten Lindström och Anna Land. Kontakta gärna dem om du har frågor. Du når dem via e-post coach@smartbuilt.se.