Det här är viktigt på riktigt! Färdriktningen är satt och med ett kraftpaket av åtgärder för klimatet redan ska vi nå de uppsatta klimatmålen, innan det är för sent. Byggmaterialindustrin har lämnat in flera färdplaner och vi tror på dem och på att hållbara upphandlingar leder framåt. Vi behöver samverka ännu bättre och främja den kunskapsöverföring som krävs för att kunna välja både byggmaterial på rätt sätt och också vidta de åtgärder som behövs mot minskade utsläpp.

I en debattartikel i NyTeknik beskriver vi tillsammans med Fossilfritt Sverige, Sveriges Byggindustrier och Skanska vad vi anser är särskilt viktigt avseende samverkan mellan alla parter och om upphandlingskravens vikt.