Europas byggmaterialindustri i enat upprop

Construction Products Europe, vår gemensamma byggmaterialorganisation i EU har samlat ländernas röster om effekten av Covid för bransch, sysselsättning och hållbar byggnation. Hör allas röster och lyssna särskilt till Sveriges Andrew Kristensen, vd Weber Saint Gobain och styrelseledamot i Byggmaterialindustrierna. Vårt budskap är att byggbranschen och byggmaterialindustrin är redo att “reparera och förbereda” och bygga för kommande generationer med rätt material på rätt plats!

Vi välkomnar Renovation Wave och Circular Action Plan

Tillsammans med kollegorna i Europas länder framhåller vi en rejäl återstart och krafttag för ett framtida hållbart byggande i andan av EU:s Green deal med byggnation som en av dess pelare. Vi ser fram emot den uttalade renoveringsvågen EU Renovation Wave och planen om hur vi bygger med hållbara byggmaterial som kan cirkulera mera. Se oss här på YouTubekanalen!

Vi måste dock säkra jobben nu och när EU-institutionerna slutför EU: s återhämtningsplan och budget för 2021-2027 måste byggandet ses som en avgörande part för att kunna leverera planen. Byggandet kommer att erbjuda jobb, de välbehövliga energibesparande åtgärderna och skapa bostäder för medborgarna.

Covid-19- krisen har påverkat byggbranschen kraftigt. I Sverige har vi i byggbranschen klarat oss rätt bra men vi ser nu en nedgång av inkommande order och allt senare byggstarter eller stopp.

Det ser olika ut i Europas länder och effekten varierar mellan regioner och länder. Sammantaget uppskattar EU-kommissionen att vår verksamhet totalt minskat med 50% i första vågen, följt av en 25% förlust nästa. Vissa aktörer och länder rapporterar en kraftig minskning av kontrakt för 2021.

Byggbranschen och byggmaterialindustrin är redo att “reparera och förbereda” och bygga för kommande generationer med rätt material på rätt plats!