eBVD är en branschstandard och innehållsdeklarationen registrerar du miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk eller anläggning. Systemet för eBVD fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer digitalt och förmedla till bygg- och anläggningssektorn med den information byggvarudeklarationen erbjuder.

eBVD-systemet i sin tur ger sedan möjlighet till överföring av eBVD:n i pdf, xml-fil eller via WEB-api. Genom verktyget kan miljödata om olika byggnadsmaterial följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad.

Passa på att delta i distansutbildningen 1 september- och läs mer om verksamhet, eBVD och utbildningarna här.