eBVD – enade i branschen om innehållskapitlet

Utvecklingsrådet för eBVD har att ta ställning för och samverka kring vår gemensamma branschstandard Byggvarudeklarationen (eBVD 1.0 eller ursprung eBVD 2015). I det gemensamma arbetet har vi avgränsat några viktiga områden som experter inom varje kapitel och ämne diskuterar kring. Ett brännande och väsentligt kapitel är förstås procentuell deklaration och haltgränser.  Inom det ämnet har vi haft två intressanta gruppträffar och det senaste i sep resulterade i, efter en lång diskussion om europeisk inställning och företagens möjligheter, ett kommande förslag för formatinnehåll att bifogas totalen. Vill du veta mer om vad som händer avseende formatet kontaktar du anneli@byggmaterialindustrierna.se.