Styrelsen för eBVD i Norden AB har beslutat om att göra om prismodellen för eBVD-systemet i samband med att vi nu också uppgraderar systemet till en web-tjänst. Det innebär att följande prislista kommer att börja gälla från och med 1 januari 2023.

Vi kommer nu ha fyra kategorier av priser för våra kunder som beror på vilken omsättning bolaget har. Den årliga avgiftens storlek baseras på om ert bolag är mikro, litet, medelstort eller stort företag.

Prissättningen baseras på omsättningen föregående år baserat från listor från UC.

Priser kommer också justeras årligen enligt tjänsteprisindex med start from 2024-01-01.

Mikroföretag : 3000 kr/årligen Med mikroföretag avses företag med en årsomsättning som understiger två miljoner EUR.
Små företag:

5000 kr/årligen

Med små företag avses företag med en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner EUR.
Medelstora företag : 7000 kr/årligen Med medelstora företag avses företag med en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR.
Stora företag:

10.000 kr/årligen

Med stora företag avses företag med en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR.

 

Alla priser avser exklusive moms.

Prislistan finns också här.

 

The Board of eBVD i Norden AB has decided to change the pricing model for the eBVD system in connection with the fact that we are now also upgrading the system to a web service that will be launched during autumn. This means that the following price list will take effect from 1 January 2023.

We will have four categories of prices for our customers that depend on the company’s size according to the EU classification of micro, small, medium or large companies.

Pricing is based on sales last year on official reports.

Prices will also be adjusted annually according to the service price index for Sweden according to statistics Sweden, SCB, starting from 2024-01-01.

Annual fee Price category
3.000 SEK/Year, exclusive vat Micro companies turn over less than 2 MEUR.
5.000 SEK/year exclusive VAT Small companies turn over less than 10 MEUR.
7.000 SEK/year exclusive VAT Medium sized companies turn over less than 50 MSEK.
10.000 SEK/year exclusive VAT Large companies turn over more than 50 MSEK.

 

You can also find the price list here.