Hej alla eBVD-, och digitalanvändare

Byggmaterialinformationen som du deklarerar i eBVD:er kan nu också bli synliga i externa system. Till exempel finns det nu digitala integrationer mellan eBVD och systemen Finfo, GBR, VVS-info och Basta.

Kortseminarium torsdag 12 november kl 08:30-09:30 Vi bjuder nu in till ett seminarium där vi beskriver vad du som materialleverantör måste göra för att synliggöra din information i andra system och belyser också vikten av att använda GTIN som id. Seminariet är ett samarrangemang mellan eBVD, Basta och Byggmaterialindustrin. Exempel visas från Bastas loggbok.

Anmäl dig till seminariet här: 

VÄLKOMNA!!