Den 5 februari släpps formatet för den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015. Föreningen för Byggvarudeklarationer har uppdaterat innehållet och Byggmaterialindustrierna och Svenska Miljöinstitutet IVL har till det nya formatet skapat ett digitalt inmatningsverktyg och en samlad databas som tillverkare kan använda för att registrera och lagra sina Byggvarudeklarationer i och som alla fritt kan söka Byggvarudeklarationer i.