Bild: Cementa

Bild: Cementa

Den 6 juli 2021 kom beskedet att mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsatt brytningstillstånd i Slite. Det innebär att brytning av kalk måste upphöra den 1 november 2021. Beslutet motiveras med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd.

Cementa är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked. Kalksten har brutits i Slite i över 100 år, vilket byggt upp en enorm kunskapsbank kring hur verksamheten påverkar den kringliggande miljön. Magnus Ohlsson, Cementas vd, berättar att Cementa ser mycket allvarligt på de konsekvenser som kommer att uppstå för det svenska samhället och svensk samhällsbyggnad under kommande år om Mark- och miljööverdomstolens beslut står fast.

En stoppad produktion av cementtillverkning i Slite ger mycket stor risk för stopp i byggnationen i hela Sverige redan under senhösten eftersom betong finns med i merparten av all byggnation på något sätt även om det byggs med andra material.

Cementa är den enda tillverkaren av cement i Sverige med produktion i Skövde och Slite. Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige.

Byggföretagens konsekvensanalys visar att redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder därmed inte att kunna byggstartas, att flera stora infrastrukturprojekt kommer stoppas eller fördröjas, samt att 280 000 jobb hotas. De gör bedömningen att investeringsbortfallet till följd av cementbristen kommer att överstiga 20 miljarder kronor per månad.

Möjligheterna till ökad import för att helt ersätta produktionsbortfallet från cementfabriken i Slite är starkt begränsade beroende på tillgång hos andra leverantörer, logistiksystem och tekniskt kravställande.

Det är omöjligt för svensk betongindustri att snabbt ställa om produktionen om det blir ett produktionsstopp i Cementas fabrik i Slite. Standarder och provningar är nödvändiga om nya cementsorter ska in på marknaden och det blir stora logistiska problem. Det visar en konsekvensanalys som gjorts av Svensk Betong.

– Alltför många tror att det bara är att ersätta cementet från Slite med importerat cement. Men det är inte så enkelt, det finns ingen lösning inom överskådlig tid och att byta till 100 procent kan ta flera år att få på plats, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

Länkar till mer information:

Cementas täktansökan i Slite avvisas av Mark- och miljööverdomstolen | Cementa AB

Cementbrist – Svensk Betong

Cementbristen | Byggföretagen (byggforetagen.se)

Domen mot Slite: Detta har hänt! – Betong

Domen mot Slite: Import kan inte ersätta! – Betong

Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen. – Svensk Betong (cision.com)

 

Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen:

Mål: M 1579-20 – Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt