#101 Brandsäkra ventiler

#101 Brandsäkra ventiler

Brandspridning orsakat av flygbrand (varma partiklar som transporteras av vinden) står för 50% av all utvändig brandspridning. Firebreather brandsäkra ventiler förhindrar inträngning av flammor, gnistor och varaktig brand samtidigt som ventilationen tillvaratas....