#28 Livscykelanalys

#28 Livscykelanalys

Weber använder sig av livscykelanalys för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. Weber har använt sig av livscykelanalyser för sina produkter sedan 1990-talet. Genom att ta reda på var i produktionsprocessen...
#25 Demonterbara systemväggar

#25 Demonterbara systemväggar

Moelven har tagit fasta på begreppet återanvändning och därför har tagit fram prefabricerade systemväggar som kan demonteras och återmonteras i nya lägen och skapa nya rumslösningar igen och igen. De prefabricerade väggarna producerar omkring samma mängd utsläpp som...
#24 Bioplast av slam

#24 Bioplast av slam

Ett massabruk kan producera 2000 ton biopolymer, som är råvaran till bioplast, varje år som bl a skulle kunna användas till allt från lister och kabelisolering till mobilskal. Bioslam sågs tidigare som ett illaluktande avfall men nu finns det teknik som kan ge slammet...