eBVD

Skapa konto för eBVD

  • Här registrerar du företags­uppgifter, omsättning, antal BVDer ni avser att fylla i under första året och anger om företaget är medlem i Byggmaterialindustrierna.
  • Skicka in dina registrera­de uppgifter.
  • Efter registrering får du en bekräftelse per mejl med ett licensavtal.
  • Läs och se också vilken avgift som gäller för ert företag. Skriv under (firma­tecknare eller annan behörig person) och returnera ett inscannat signerat avtal till ebvd@ivl.se, som han­terar avtalen.
  • När vi fått underskrivet avtal aktiverar vi dig som användare och du inloggningsuppgif­ter och information om hur du laddar ner eBVD-syste­met.
  • Börja registrera och administrera dina eBVD:er!

Behöver du mer information kring hur det går till att ansluta dig till eBVD, eller om du har några tekniska utmaningar du vill diskutera så kontakta gärna Anders så hjälper han er, eller sätter er i kontakt med rätt personer:

anders.ejlertsson@ivl.se, tel. 010 788 66 92

 

Skapa konto eBVD