eBVD

Skapa konto för eBVD

  • Här registrerar du företags­uppgifter, omsättning, antal BVDer ni avser att fylla i under första året och anger om företaget är medlem i Byggmaterialindustrierna.
  • Skicka in dina registrera­de uppgifter.
  • Efter registrering får du en bekräftelse per mejl med ett licensavtal.
  • Läs och se också vilken avgift som gäller för ert företag. Skriv under (firma­tecknare eller annan behörig person) och returnera ett inscannat signerat avtal till ebvd@ivl.se, som han­terar avtalen.
  • När vi fått underskrivet avtal aktiverar vi dig som användare och du inloggningsuppgif­ter och information om hur du laddar ner eBVD-syste­met.
  • Börja registrera och administrera dina eBVD:er!

Behöver du mer information kring hur det går till att ansluta dig till eBVD, kontakta vår support:

ebvd-support@ivl.se

Skapa konto eBVD