eBVD

Formatet eBVD 1.0

Föreningen för Byggvarudeklarationer överlät i juni 2018 rättigheterna för formatet eBVD1.0 (eBVD2015) till Byggmaterialindustrierna. Beslut om ändringar och nya versioner av formatet tas fortfarande av parterna från den tidigare Föreningen för Byggvarudeklarationer: Innovatörsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Byggherrarna, Sveriges Allmännytta, HSB Riksförbund, Byggföretagen och Byggmaterialindustrierna.

 

Historik

Fler än fyrtio företag, organisationer och myndigheter deltog i utarbetandet av den nya Byggvarudeklarationen eBVD2105 (från början BVD4). Arbetet genomfördes i projektform med Föreningen för Byggvarudeklarationer som huvudman. Målet med projektet var att uppdatera innehållet i den befintliga byggvarudeklarationen (BVD3) och att ta fram ett digitalt format som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. IVL var projektledare för projektet. Föreningen fick medel från SBUF för projektet.

Innehållet i deklarationen speglar aktuella krav med obligatorisk information men innehåller också de av branschen överenskomna andra frivilliga fakta om projektet, de medverkande, slutsatser och resultat samt redogörelse och xml-schema för innehållet

eBVD1.0 (eBVD 2015) lanserades våren 2016. Den nya byggvarudeklarationen är ett resultat av flera års arbete med samverkan i samhällsbyggnadssektorn. Innehållet för en ny byggvarudeklaration i första versionen/formatet av eBVD1.0 ; som helt enkelt står för elektronisk byggvarudeklaration, förvaltades, ägdes och lanserades av Föreningen för Byggvarudeklarationer som tog över ansvaret efter Kretsloppsrådet.

Läs IVL-rapporten >>

 

Förstudien om framtidens Byggvarudeklaration

Projektets syfte var att komma fram till vilka avgränsningar och förutsättningar som finns för att hållbart säkerställa utvecklingen och förvaltningen av byggvarudeklarationen så att tillgänglighet, uppdatering, användbarhet, kostnadseffektivitet samt kopplingen till lag- och marknadskrav förbättras. Förstudien resulterade i ett förslag till en projektplan som utvecklar BVDn för framtiden.

Följande delmoment genomfördes inom studien: – Omvärldsanalys av lagkrav, marknadskrav samt digitalt format – Kravställarnas krav och leverantörernas möjlighet att lämna information – Resultatspridning och förankring – Förslag till projekt för utveckling av byggvarudeklarationen

Läs förstudien >>

 

Aktuellt

Ett överenskommet innehåll, en plats, en aktuell källa och version

En viktig utveckling av nya Byggvarudeklarationen och ett krav från den gemensamma branschföreningen var att effektivisera hanteringen för byggbranschen med digitalisering och åtkomst.

Steg 1 –  företagen lämnar och hämtar Byggvarudeklarationerna på en och samma plats

Steg 2 – digital överföring mellan företagens system

Byggmaterialindustrierna fick tillsammans med IVL uppdraget att bilda källan vilken numer finns i eBVD-systemet som lanserades 2016. Här registrerar du och hämtar du materialindustriernas senaste byggvarudeklarationer med aktuellt innehåll.

Välkommen till eBVD1.0 – samhällsbyggnadssektorns Byggvarudeklaration