eBVD

Skapa konto för eBVD

När du fyllt i uppgifterna nedan kommer du att få en bekräftelse per mail med ett licensavtal samt information om avgifter som ska skrivas under av firmatecknare eller behörig person och returneras till anna.jarnehammar@ivl.se eller
eBVD i Norden AB, c/o IVL Svenska Miljöinstitutet, Box 210 60, 100 31  Stockholm

Så fort vi fått underskrivet avtal får du inloggningsuppgifter för att registrera och administrera dina eBVD 1.0

Skapa konto eBVD