eBVD

Välkommen till eBVD

– systemet för spårbarhet, digitalt flöde och registrering av Byggvarudeklarationer

eBVD 1.0 är en branschstandard och byggbranschens senaste format av Byggvarudeklaration. Vad som ska registreras i eBVD 1.0 är  överenskommet av hela byggbranschen i ett stort samarbetsprojekt. Format och innehåll ägs av Byggmaterialindustrierna som bevakar nya regler och utvecklar Byggvarudeklarationen i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer om historiken och samarbetet kring formatet eBVD1.0 (eBVD2015) >>

Röster om eBVD

eBVD ger ett fantastiskt faktaunderlag där alla slags miljökrav som ställs av olika aktörer samlats upp och deklarerats i ett dokument och på ett branschgemensamt format av den som sätter produkten på marknaden. Att deklarationen nu finns digitalt kommer underlätta implementeringen i BIM och annan digitalisering av byggsektorns processer.

– Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

För att ha kontroll på vilka ämnen som ingår i byggmaterial behövs ett digitalt verktyg, eBVD. Det digitala formatet effektiviserar kommunikation och möjliggör versionshantering, informationen finns samlad i en databas.

De uppgifter som efterfrågas i eBVD bygger på en överenskommelse inom branschen. Byggmaterialindustrin, Byggindustri, Fastighetsägare och konsulter har gemensamt arbetat fram vilka uppgifter som ska  ingå.

– Lars Lundberg, Weber Sverige

eBVD är angeläget för att möjliggöra en tydligare transparens i hela byggledet. Med eBVD skapas bättre förutsättningar för en stegvis förbättrad miljöprestanda genom att beställare får bättre förutsättningar att beställa rätt och för  materialleverantörer att fortsatt utveckla produkter och lösningar i samverkan med entreprenörer och kravställare.

– Karin Comstedt Webb, Cementa

Kom igång – så här gör du

  1. Skapa ett konto.
  2. Här registrerar du företags­uppgifter, omsättning, antal BVDer ni avser att fylla i under första året och anger om företaget är medlem i Byggmaterialindustrierna.
  3. Skicka in dina registrera­de uppgifter.
  4. Efter registrering får du en bekräftelse per mejl med ett licensavtal.
  5. Läs och se också vilken avgift som gäller för ert företag. Skriv under (firma­tecknare eller annan behörig person) och returnera till anna.jarnehammar@ivl.se.se eller eBVD i Norden AB, c/o IVL Sv Miljlöinstitutet, Box 210 60, 100 31 Stockholm, som han­terar avtalen.
  6. När vi fått underskrivet avtal får du inloggningsuppgif­ter och du laddar ned syste­met från hemsidan .
  7. Börja registrera och administrera dina eBVD:er!

Information om eBVD

Varför eBVD?

Innehållet i eBVD1.0 är överenskommet och förankrat hos hela byggbranschen:  materialtillverkare, entreprenörer, fastighetsförvaltare och alla som behöver byggmaterialfakta.

5 fördelar med eBVD

1. Informationen i eBVD förbättrar möjligheten till materialval utifrån hållbarhetsaspekter

2. eBVD höjer kunskapen om viktiga lagkrav för byggvaror

3. eBVD effektiviserar miljöinformationen kopplat till bygg- och anläggningsprocessen

4. eBVD gör det enklare att hitta information om många produkter på samma plats.

5. eBVD är anpassat för en framtida digitalisering i byggbranschen och en framtida hållbar utveckling inom samhällsbyggandet.

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för eBVD applikationen/systemet och om eBVD1.0-formatet.

1. Finns det en engelsk version av e-BVD?
Ja, både i systemet och om systemet. Du väljer språk i själva applikationen genom att trycka på engelska/svenska-knapparna längst upp till höger. Den engelska manualen hittar du på byggmaterialindustriernas hemsida.

2. Vem kontaktar jag om jag behöver hjälp när jag försöker registrera en produkt?
Du skickar enklast ett mail till eBVD:s support: eBVD-support@ivl.se

3. Kan man vara fler användare inloggade samtidigt på samma konto?
Ja, det fungerar att flera personer inom samma företag är inloggade på samma konto samtidigt. Huvudadministratören väljer tillgänglighet för innehåll och administration för företagets användare..

4. Måste man fylla i alla fält för att kunna publicera en deklaration?
De lila fälten i deklarationen är obligatorisk information och måste fyllas i innan du kan publicera en deklaration.

5. Hur länkar jag min eBVD till vår hemsida?
Under Mina dokument finns länkadress till varje eBVD. Om du lägger upp den på företagets hemsida så kommer alltid den senaste versionen av din deklaration att visas när man trycker på länken. Detta förutsätter att deklarationen som är publicerade. Du behöver alltså inte ändra länkningen när du ändrar i din deklaration och en ny version skapas. Vill du ha en specifik version länkad till din hemsida så väljer du önskat versionsnummer från listan och ersätter med siffran 0 i pdf-länkadressen. Exempel på versionshantering: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/17/0/Pdf

6. Vad är skillnaden mellan eBVD 1.0 (eBVD2015) och eBVD-systemet?
eBVD 1.0 (eBVD2015) är formatet, en branschstandard och innehållsdeklaration för miljöinformation om byggmaterial.
eBVD är systemet, webbapplikationen, för den elektroniska Byggvarudeklarationen eBVD1.0.

Vad kostar det?

Företaget betalar en inträdesavgift till eBVD-systemet och avgiften är baserad på företagets omsättning, hur många eBVD:er ni avser registrera samt om företaget är medlem hos Byggmaterialindustrierna (avgifter). Från år två betalar ni bara en supportavgift en gång per år.

Utbildning i eBVD

Vi anordnar utbildningstillfällen löpande och de annonseras på IVL:s och Byggmaterialindustriernas hemsidor. Här kan du se en inspelning av ett utbildningstillfälle, ett webbinarium och du ser hela presentationen och kan spola fram och tillbaka för de avsnitt du vill veta mer om.

Kom igång med eBVD

Ladda ner eBVD-systemet

Sök i eBVD-systemet

Fyll i eBVD

eBVD 1.0