Våra tillverkande företag inom byggmaterialindustrin arbetar intensivt just nu med att planera dagen, framtiden och riskeliminera: ta hand om och skydda så väl arbetsprocesser som arbetsplatser och framför allt sina medarbetare. Varje företag arbetar utifrån de förutsättningar personalstyrka, kontor, tillverkning, lokaler, geografisk placering och processer kräver. Byggmaterialindustrierna önskar alla byggmaterialorganisationer och byggmaterialföretag, ledning och personal,all styrka och välgångstankar som går att uppbringa!