I och med omarbetningen av Boverkets byggregler behöver vi verkligen se över hur vi arbetar med standardisering och standarder i byggsektorn. Samarbetet mellan byggsektorn och SIS i och med deras uppdrag som standardiseringsorgan för bevakning av harmoniserade standarder och utförande i TK:n har vi diskuterat vid ett flertal möten. Byggmaterialindustrin är väl representerad i såväl Sveriges TK:n och internationellt  i TC:n och det gäller ju främst produktstandarder. Men arbetet framöver med utförandestandarder kommer bli mycket viktigt och här bör byggsektorn ta fram en strategi ihop för att såväl effektivisera som kvalitetssäkra det framtida arbetet.

Vi har inom Byggmaterialindustrierna ett standardiseringsutskott med experter från Svensk Ventilation, Svensk Betong och TMF, samtliga aktiva i nationellt och internationellt arbete. De står redo att utveckla samarbetet för oss inom alla byggmaterialdiscipliner och med våra branschkollegor. Kontakta gärna Byggmaterialindustrierna om du också är intresserad.