Verksamheten 2018 är förstås en grund för vad vi måste göra framåt och där ingår att verka för ett system för miljöinformation, rätt material på rätt plats med rätt information, ökad kunskap om byggmaterial i branschen och verktyg för spårbarhet och materialval för beslutsfattare och bransch. All upphandling, både privat och offentlig måste baseras på rätt fakta och funktion.

Läs om 2018 års verksamhet >>