Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har över 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn.

Medlemmarna är direktanslutna eller anslutna via sina materialorganisationer. Vi behövs för att driva frågor där den samlade materialindustrins röst behöver göras hörd. Vi uppvaktar politiker och myndigheter och ”systerorganisationer” inom bygg för att lyfta fram materialindustrins kompetens och roll i samhällsbyggandet och vikten av att vi kommer in i tidiga skeenden för att bidra till en hållbar byggnad/anläggning ur miljö-, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Frågor som just nu är viktiga för hela byggmaterialindustrin är digitala BVD (Byggvarudeklarationer), ABM (Allmänna bestämmelser för köp av byggvaror).

En stor del av arbetet sker inom våra tre utskott: Miljö- Energi- och klimat samt Regelutskotten.

Vi söker en person som

  • Kan representera den samlade byggmaterialindustrin.
  • Är beredd att ta initiativ till möten med ministrar, myndigheter och medlemsföretag.
  • Har insikter i politiska beslutsprocesser och intresse för samhällsfrågor
  • Har förståelse för byggmaterialindustrins möjligheter och utmaningar.
  • Kan arbeta självständigt och driva fram resultat i olika projekt.
  • Kan uttrycka sig väl i tal och skrift.

med egenskaper som framtidsorienterad och positiv,

Vi ser det som en fördel om Du har ett brett nätverk inom samhällsbyggnadssektorn och har erfarenhet och kunskap kring miljöfrågor,

Vi erbjuder

  • Ett arbete med intressanta arbetsuppgifter med stort intresse från hela byggmaterialindustrin.
  • Ett arbete med mycket breda kontaktnät, bl a i Svenskt Näringslivs VD-nätverk.
  • Ett starkt stöd från våra medlemsföretag och våra medlemsföreningar.

Vårt kontor ligger i Näringslivets Hus på Storgatan i Stockholm

För mer information och intresseanmälan kontakta styrelsens ordförande Fredrik Winberg, 0708 256804. fredrik.winberg@telia.com. Ansökningar behandlas konfidentiellt.

Ta del av annons (som pdf)