Stål

– Från balkar och broar till byggnadsdetaljer och bastuägg.

Läs mer om stål

Balkar, broar, bastuhus och backar – stål används till mycket och har som byggmaterial många olika innovativa användningsområden. Materialet stål är en legering huvudsakligen bestående av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet.

Från historien – Modern massproduktion av stål började i och med bessemerprocessen som patenterades 1855 och samtidigt utvecklades valsningstekniken. I början av 1900-talet utvecklades svetsningen och denna ersatte, tillsammans med skruvförband, nitning som sammanfogningsmetod. I och med detta var grunden lagd för det moderna stålbyggandet. Stål används ofta i stommar men också i fasader, detaljer, och lätt och stark ger enorma fördelar ur både konstruktions- och gestaltningsperspektiv

Till nutida innovationer – Så här beskriver en av Byggmaterialindustriernas medlemmar Stålbyggnadssinstitutet stålets framtida möjligheter:

”Sverige är ledande inom forskning och innovation gällande stål. Innovationstakten är hög inom både byggprodukter och tekniker.

Höghållfast stål innebär minskad materialåtgång och ökade spännvidder. Det används idag flitigt inom bilindustrin för lätta och starka konstruktioner. Nu är det byggindustrins tur att ta vara på det höghållfasta stålet för en bättre miljö och än mer avancerade byggnadsverk.

3D-printade stålkonstruktioner– Med additiv tillverkning ges större formfrihet och mindre materialåtgång. Idag kan vi 3D-printa såväl skräddarsydda stålkomponenter som en hel stålbro. Vad printar vi i morgon?

Hybridbyggande – Framtidens byggande innebär också en ökad förståelse för vinsterna av att kombinera olika byggmaterial, ett hybridbyggande, där stålet är det kombinationsvänliga, sammanlänkande materialet.

Smart stål– Stålet blir allt smartare i takt med att teknik och information integreras i materialet.

Koldioxidfri ståltillverkning– Forskning pågår med förhoppningen om att vi i framtiden kommer att ha en koldioxidfri ståltillverkning.”

Celsa Steel Service i Sverige är medlem i Byggmaterialindustrierna och en rikstäckande leverantör av armeringsprodukter och tjänster. Dagens moderna stålverk levererar miljödeklarerat stål och via återvinnings blir metallskrot ifrån bilar, armering och fartyg nytt förstklassigt och miljödeklarerat armeringsstål. Produkterna som tillverkas av Celsa Steel Service är till exempel armeringsstål, rakstål, betongkomplement, en mängd former av armeringsstöd som korgar, balkar m.m.