Plast

– Människans uppfinning

Läs mer om plast

Plast är ett fascinerande material som människan uppfunnit. Det är ett relativt nytt material som vi började använda för ca 150 år sedan och som idag utgör ett av våra viktiga byggmaterial i det moderna samhället.

Plast är inte ett material utan en stor materialgrupp med vitt skilda egenskaper. Det har ett brett användningsområde och kan skräddarsys för den aktuella produkten oavsett om det handlar om små leksaksfiskar, byggmaterial eller medicintekniska produkter.

PVC – en av de vanligaste plastsorterna

PVC (polyvinylklorid) är ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Plasten har en rad goda egenskaper som gör att PVC kan användas inom vitt skilda användningsområden. Runt 80 procent av PVC-produkterna används inom byggsektorn där livslängden ska vara lång och för båda mjuka material och för hårda som till exempel vatten- och avloppsrör, fönsterkarmar och kabelkanaler. PVC är en klimatsmart plast. Den är en av de tre plaster som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkning och den förbrukar minst energi med potential att ytterligare minska energiförbrukningen och utsläpp.

I ett hållbart samhälle omvandlar vi avfall till en resurs. Därför arbetar kemi- och plastindustrin för att öka återvinningen av plast och användningen av förnyelsebara råvaror.