Koppar

– Ett grundämne i jordskorpan.

Läs mer om koppar

Koppar är ett grundämne som finns i jordskorpan från låga halter till rika malmfyndighet. Det är också ett byggmaterial som används inom en rad områden, i värmeväxlare, som rörmaterial för vatten, värme, gas och sprinklersystem, i arkitektur och design. Kopparplåt är lätt att bearbeta och foga samman samt motståndskraftig mot påverkan från luft och fukt.

Svenska och finska företag har varit banbrytare i utveckling av ekoeffektiva gruvteknologier och metallurgiska processteknologier som används runt om i världen i dag.

Norden är ett ledande expertiscentrum i branschen. I Europa finns en väletablerad halvfabrikatsektor, som förvandlar både primärkoppar och skrot till ett stort sortiment produkter i koppar och kopparlegeringar för användning inom en mängd olika områden. Innovationer, ett nära kundsamarbete och en lyhördhet för marknadens behov ligger bakom framgången för Europas halvfabrikatindustri. Det här har krävt investeringar i produktutveckling och forskning tillsammans med flexibla anläggningar anpassade för att tillgodose högt ställda kvalitetskrav. Den här sektorn består av knappt tjugo stora företag samt ett antal andra specialiserade aktörer med brett utbud, av vilka många kan erbjuda produkter i olika metaller med tillhörande legeringar.