Isoleringsmaterial

– Bättre ekonomi, brandskydd, komfort, värme och kyla.

Läs mer om isoleringsmaterial

Isolering behövs främst för att behålla värme eller kyla i en byggnad. Men det finns andra viktiga funktionella behov som isolering bör klara som exempelvis bullerdämpning, komfort, fukt- och brandskydd. God isolering ger byggnaden långsiktigt goda funktionella egenskaper.

Isoleringsmaterialet kan för byggnader, tak, inner- och ytterväggar (samt för VVS) vara av olika material så som mineralull och cellmaterial. Ett isolermaterials främsta egenskap är dess förmåga att leda värme, kallat värmekonduktivitet eller lambdavärde. För ett isolermaterial ska värdet vara så lågt som möjligt. Det håller värme och kyla där den ska vara och där den gör bästa nytta. Isolering är också mycket viktigt för att förhindra brandspridning och skydda människor och företagen i isoleringsbranschen arbetar ständigt med utveckling av isoleringsmaterialet och brandtester.