100-tals byggmaterialinnovationer

Under 2020 gjorde Byggmaterialindustrierna ett urval av 100 exempel på byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet och där varje innovation stödjer ett av målen i Agenda 2030. Nu fortsätter vi att fylla på listan med mer innovationskraft.

#5 Paint the Future

#5 Paint the Future

”Paint the Future” så heter AkzoNobels utmaning som bjuder in start-ups, scale-ups, entreprenörer och innovatörer. AkzoNobel är ett väletablerat företag som arbetar med färg och beläggning. 2019 startade företaget Paint the Future, ett ekosystem för att påskynda nya innovationer och skapa mer hållbara färger. Varje år utlyses specifika utmaningar. 2019 låg fokus på bland annat […]

#4 Hjälpverktyg för miljöcertifiering

#4 Hjälpverktyg för miljöcertifiering

Det senaste åren har allt fler aktörer kommit till insikten att man bör bygga hållbara och miljöriktiga byggnader, och fler och fler väljer därmed att certifiera sina byggnader. Byggmaterialindustriernas medlemsföretag Saint-Gobain är med och driver utvecklingen för ett mer hållbart byggande. På Saint-Gobains hemsida hållbartbyggande.se redogör man för certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Svanen och […]

#3 Naturlig våtmarkseffekt

#3 Naturlig våtmarkseffekt

Våtmarker är som bekant en livsviktig och mycket värdefull biotop för många växter och djur. Företaget Veg Tech därför tagit fram flytande våtmarker som ger samma vattenreningsprocess och har samma vattenreningsförmåga som naturliga våtmarker. Ovansidan av våtmarken består av Veg Techs strandmatta som är planterad med inhemska vattenväxter och stommens struktur gör att växternas rötter […]

#2 Miljövänlig relining med hartskomposit 

#2 Miljövänlig relining med hartskomposit 

Av säkerhets- och energibesparingsskäl är det viktigt att renovera trasiga ventilationskanaler och skorstenar. Med reilningssystemet Fitfire kan det dessutom göras extra miljövänligt eftersom insatsrören består av komposit, uppbyggd av vattenbaserade hartser. Rören kan appliceras i alla tänkbara typer av skorstenar och ventilationskanaler. SundaHus har gett insatsrören högsta bedömningsklass A och de rekommenderas av Byggvarubedömningen. Läs mer >>

#1 Ny betong – klimatförbättrad med upp till 40%

#1 Ny betong – klimatförbättrad med upp till 40%

Genom att byta ut delar av cementen med alternativa bindemedel har ny klimatförbättrad betong tagits fram. Betongprodukterna går att få med en minskad klimatpåverkan i tre nivåer: 10, 25 eller 40%, jämfört med Svensk Betongs branschstandard. Det medföljer dessutom specificerade koldioxidekvivalentnivåer, vilket underlättar vid projektering i tidiga skeden och för att göra kalkyler av den […]