100-tals byggmaterialinnovationer

Under 2020 gjorde Byggmaterialindustrierna ett urval av 100 exempel på byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet och där varje innovation stödjer ett av målen i Agenda 2030. Nu fortsätter vi att fylla på listan med mer innovationskraft.

#105 Lättare att återvinna med SoundCircularity

#105 Lättare att återvinna med SoundCircularity

Ecophons innovativa återvinningstjänst SoundCircularity Recycling Service möjliggör enkel återvinning för Ecophons kunder och gör det därmed lättare att nå deras cirkulära mål. Med SoundCircularity tar Ecophon ansvar för hela livscykeln vid installation eller...

#104 100% återvunna byggskivor

#104 100% återvunna byggskivor

Vid årsskiftet kommer Recoma kunna erbjuda byggskivor tillverkade av 100% återvunnet material bestående av dryckeskartonger och andra kompositförpackningar.

#101 Brandsäkra ventiler

#101 Brandsäkra ventiler

Firebreather brandsäkra ventiler förhindrar inträngning av flammor, gnistor och varaktig brand samtidigt som ventilationen tillvaratas.

#98 Mattor tillverkade av gamla fiskenät och plastflaskor

#98 Mattor tillverkade av gamla fiskenät och plastflaskor

EGE Carpets är en av Europas största matt-tillverkare med en hög miljöambition. Mer än hälften av EGE Carpets mattor är tillverkade av förnybara material, som exempelvis ECONYL®-garn, ett material tillverkat av industriavfall såsom gamla fiskenät. Eller deras filtunderlag Ecotrust där återvunna plastflaskor är en viktig komponent.

#97 EPS-linje gjord på 100% återvunnet material

#97 EPS-linje gjord på 100% återvunnet material

BEWI lanserar BEWI-GreenLine EPS som består av 100% återvunnen EPS som ett steg i att minska klimatavtrycket och driva branschen med ett aktivt miljötänk. Processen kommer gå till som följande. Systerbolaget ”Use – ReUse” samlar in EPS-spill från byggarbetsplatser & förpackningsmaterial från livsmedelsbutiker och industrier.

#96 Sageglass – hållbara & energieffektiva glasprodukter

#96 Sageglass – hållbara & energieffektiva glasprodukter

Från Versaille till Louvren och vidare till dagens hållbara samhällsbyggnation. SageGlass är en hållbar glasprodukt som gör det möjligt för arkitekter och byggare att på ett elegant sätt lösa utmaningar med inflödet av solljus utan att offra estetik, design eller energieffektivitet.

#95 Cementa del 2 – nordisk satsning

#95 Cementa del 2 – nordisk satsning

Under det senaste halvåret har Cementas systerbolag Norcem visat att det finns teknik som möjliggör koldioxidavskiljning. Vid en presskonferens den 21 september meddelade den norska regeringen att de förslår att stödja uppförandet av en fullskalig CCS-anläggning.

#94 Kvalitetstestad isolering med lång livslängd

#94 Kvalitetstestad isolering med lång livslängd

Mineralull är den gemensamma betäckningen på oorganiska isoleringsmaterial som är baserade på mineralfiber och brukar delas in i glasull och stenull. Mineralullen har tillverkats industriellt i nästan 100 år och har gedigen forskning och kvalitetstestning i ryggen.

#92 Cementa satsar på koldioxidavskiljningsteknik

#92 Cementa satsar på koldioxidavskiljningsteknik

Vid tillverkning av cement uppstår koldioxidutsläpp. Ca 40% av koldioxiden kommer från det bränsle som krävs för att värma upp cementugnen till 1450 grader. Resterande 60% uppstår vid den kemiska reaktion som sker när kalkstenen upphettas, så kallade processutsläpp. Cementa använder sig av koldioxidavskiljning för att minska sina processutsläpp med hjälp av en utvecklad aminteknologi. […]

#91 Miljöbok till skolelever för en hållbarare framtid

#91 Miljöbok till skolelever för en hållbarare framtid

SIKA sponsrar Natur & Miljöboken, ett initiativ för att utbilda mellanstadieelever inom miljö och hållbarhet för att på så sätt värna om en hållbarare framtid. Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till mellanstadieelever. Varje steg i boken är anpassad efter respektive kursplan och kunskapsnivå som tillsammans bildar en heltäckande miljöutbildning för […]

#90 Minskad energiförbrukning med polyuretanisolering

#90 Minskad energiförbrukning med polyuretanisolering

Polyuretanisolering är Foamkings tvåkomponentsprodukt som genom sin isolerande förmåga sänker energiförbrukningen för uppvärmning i fastigheter. Polyuretanisoleringen appliceras genom högt tryck och värme sprutas på det som ska isoleras och resulterar i en vattenavvisande, skarvfri, luft- och ångtät isolering. Efter 24 timmars härdning kan materialet byggas in, gjutas över eller målas på. Vid applicering av så […]

#89 Takpapp som renar luften från NOx-partiklar

#89 Takpapp som renar luften från NOx-partiklar

NOXOUT är ett papptak som reducerar mängden NOx-partiklar och bidrar till en renare luft. Utsläppen av NOx-partiklar kommer från bland annat från spisar, bilar, lastbilar och utsläppsnivåerna ökar stadigt. Partiklarna förorenar vår luft samtidigt som de är skadliga för vår hälsa. Skiffert på NOXOUT är belagt med titandioxid som bryter ner partiklarna och med hjälp […]

#88 Återvunna rör till klimatsmart förskola

#88 Återvunna rör till klimatsmart förskola

Förskolan Hoppet i Göteborg byggs med en fossilfri ambition på uppdrag av Lokalförvaltningen Göteborgs stad. Via projektet RePipe Demo har man kunnat använda sig av rör i återvunnen eller fossilfri, biobaserad plast.  I projektet RePipe Demo som leds av forskningsinstitutet RISE, samlas rör från hela bygden in och återvinns till nya rör. Dessutom är hela […]

#87 Medlemsguide för hållbarhetsarbete

#87 Medlemsguide för hållbarhetsarbete

Trä och möbelföretagen har tagit avstamp i Agenda 2030 och listat 11 mål och 29 delmål som bedöms vara centrala för trä-och möbelindustrin. Syftet är att ligga i framkant och tydliggöra de utmaningar men även möjligheter som finns för att kunna arbeta mot en hållbar framtid. De framtagna målen har sammanställts i en medlemsexklusiv guide […]

#86 Sundare inomhusluft & minskad efterklangstid

#86 Sundare inomhusluft & minskad efterklangstid

Gyptone Activ’Air är akustikundertaket från Gyproc som aktivt förbättrar inomhusluften i byggnader som förskolor, skolor och sjukhus, samtidigt som det minskar efterklangstiden. Gyptone Activ’Air är en patenterad teknologi, framtagen för att minska efterklangstiden samtidigt som den förbättrar kvalitén på inomhusluften genom att bryta ner VOC-emissioner, exempelvis formaldehyd som utsöndras från bearbetade produkter som lim, golv, […]

#85 Projekteringsguide för byggande i KL-trä

#85 Projekteringsguide för byggande i KL-trä

Korslimmat trä (KL-trä) har vissa miljömässiga fördelar i jämförelse med flervåningsbyggnader i betong, t ex ett lägre CO2 utsläpp. Men, det finns även utmaningar och därför har Saint-Gobain Sweden AB tagit fram en vägledande projekteringsguide för byggande i KL-trä. Utmaningarna med byggande i KL-trä avser bland annat fuktsäkring, brandsäkerhet, bygghöjd och ljudmiljö vilket ökar vikten […]

#84 ROCKWOOL skiftar till biogas

#84 ROCKWOOL skiftar till biogas

Vid årsskiftet kommer ROCKWOOL skifta till biogas och därmed minska sina Co2-utsläpp i Norden med 70%. Rockwool producerar stenull genom nedsmältning av sten och återvunnet material. För att göra detta krävs höga temperaturer som resulterar i stora mängder energi. Rockwool har under det senaste decenniet gjort stora investeringar i teknikutveckling och modernisering av deras två […]

#83 Världens första fossilfria ståltillverkning

#83 Världens första fossilfria ståltillverkning

För att möta Sveriges klimatmål på netto noll-utsläpp till 2045 startade SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall HYBRIT-initiativet. Resultatet av samarbetet ska bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknologi. Järn- och stålindustrin står för 7% av de globala utsläppen och för 10% av Sveriges koldioxidutsläpp. HYBRIT är ett revolutionerande steg inom ståltillverkningsindustrin och på vägen mot den […]

#82 Dammavskiljningsteknik för bättre arbetsmiljö

#82 Dammavskiljningsteknik för bättre arbetsmiljö

Bona värnar om sina hantverkares och kunders hälsa och säkerhet. Därför har de för redan många år sedan utvecklat Bonas dammuppsamlingssystem. Systemet avlägsnar damm i luften till 99,996% via en avancerad dammavskiljningsteknik och gör installationen eller renoveringen till en renare och behagligare upplevelse. Säkerheten garanteras av att partikelavskiljningen sker i tre steg i ett slutet […]

#81 Injektionsteknik med Polymer

#81 Injektionsteknik med Polymer

Injektionstekniken med Polymer är en energieffektiv och utsläppssnål teknik utvecklades på University of New South Wales i Australien och infördes 2016 i Celsas smältverk. Tekniken bygger på en blandning av gummigranulat (som kommer från återvunna däck) och koks injiceras i ljusbågsugnen för att ersätta den koks som förbrukas. Med denna teknik minskas energiförbrukningen i ljusbågsugnen […]

#80 Klimatsmart isolering

#80 Klimatsmart isolering

Kooltherm är Kingspans högeffektiva, resolbaserade isolering för både vägg-, golv – och takkonstruktioner. Kooltherm är ett av de marknadsledande alternativen för tunn isolering tack vare en mycket bra brandklassning och ett lambdavärde på 0,020-0,021 W/(m·K). Tack vare att produkten är diffusionströg påverkas den inte av fukt eller vattenånga. Kingspans Kooltherm finns registrerad i Basta-registret och […]

#79 Mängdkalkylator för att minska onödigt spill

#79 Mängdkalkylator för att minska onödigt spill

Med hjälp av Ecophons Mängdkalkylator minskas onödigt spill samtidigt som det sparar tid. Ecophon Mängdkalkylator hjälper till att beräkna åtgången av Ecophon produkter samt ger vägledning till att hitta rätt detaljer som projektet kräver. Kalkylatorn är gratis att använda men genom att registrera sig öppnas möjligheten upp för ännu fler funktioner så som nedladdning av […]

#78 Golvavjämningsprodukter med låga CO2 utsläpp

#78 Golvavjämningsprodukter med låga CO2 utsläpp

Webers nya cementbundna golvavjämning har genomgått en livscykel-analys för att kunna minska på koldioxidutsläppen. Koldioxidutsläppen på Webers nya golvavjämningsprodukter är 20% lägre en de gamla produkterna. Låga egen-emissioner är bra för inomhusmiljön och är även utprovade i system med golvmattor och uppvisar även där låga emissioner tack vare den låga alkaliteten. De nya avjämningsmassorna kan […]

#77 Takkalkylator som minskar spill

#77 Takkalkylator som minskar spill

Med Moniers takkalkylator minskas onödigt och överflödigt spill vilket bidrar till ett hållbarare bygge. Moniers takkalkylator gör även att man på ett enkelt och smidigt sätt kan få en kostnadsuppskattning för tak och dess särskilda behov. I kalkylatorn får användaren ange typ av tak, mått och vinklar och sedan vilken produkt som önskas använda och […]

#76 Isolerande väggar av luft & trä

#76 Isolerande väggar av luft & trä

IsoTimber är materialleverantören av stommen till Prima Properties nyckelfärdiga och hållbara hus där stommen består av de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft. IsoTimbers patentsökta byggteknik bygger på att man fräser ut tusentals luftkanaler i trät vilket skapar en naturlig isolering samtidigt som pellets tillverkas av restprodukterna. Med denna teknik undviks användandet av plastfolie […]

#75 Långlivade, lufttäta & energieffektiva paneler

#75 Långlivade, lufttäta & energieffektiva paneler

RUUKKIS sandwichpaneler för ytterväggar är lufttäta, långvariga och energieffektiva och lämpar sig för alla olika byggnadstyper. I sortimentet finns både väggpaneler med mineralull och PIR-kärna och gör att det går att hitta den bästa lösningen för respektive anläggning. I de olika produktfamiljerna finns varianter för olika slutanvändarbehov, exempelvis paneler med högre säkerhet mot inbrott, garanterad […]

#74 Isolering tillverkad av återvunnet glas

#74 Isolering tillverkad av återvunnet glas

Isover arbetar för att utveckla nya hållbara material och metoder. I deras sortiment hittar vi bland annat isolering tillverkad av 70% återvunnet glas. Glasullet från Isover är underhållsfritt och kommer med en EPD, Environmental Product Declaration. Alla Isovers produkter på Saint-Gobain i Norden tillverkas sedan 2018 av förnybar energi. Produktionen av isoleringsmaterial sker inom Sverige […]

#73 Ny produktionsanläggning för korslimmat trä

#73 Ny produktionsanläggning för korslimmat trä

Södra investerar i en ny produktionsanläggning för korslimmat trä och fortsätter därför satsningen på vidareförädling. I biokombinatet i Värö där Södra sedan tidigare haft sin anläggning, ligger nu den nya anläggningen med en produktionskapacitet på ca 100 000 m3. Jörgen Hermansson, chef för Södra Building System, berättar att tillverkningen av korslimmat trä över tid kommer att […]

#72 Träregelskiva i nytt format som minskar spill

#72 Träregelskiva i nytt format som minskar spill

ISOVER utökar sitt sortiment av träregelskivor med ett nytt längre format. Den nya träregelskivan heter Träregelskiva 35 c600 och med denna kan man nå full våningshöjd med endast två skivor. Med denna produkt går monteringen snabbare och mindre tillpassning krävs vilket bland annat bidrar till minskat spill. Läs mer >>

#71 Miljöspont av returplast & återvunnen polyeten

#71 Miljöspont av returplast & återvunnen polyeten

AQVIS miljöspont är en patenterad produkt framtagen av returplast och återvunnen HD-polyeten. Materialet gör att produkten lämpar sig både i markmiljö och marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring förekommer. AQVIS miljöspont uppfyller kraven på långs beständighet, formbarhet och enkel montering. Byggprofilen består av en patenterad ledbar spont som knyter samman profilerna vilket […]

#70 Golv framtaget från ett hållbart skogsbruk

#70 Golv framtaget från ett hållbart skogsbruk

Compactfloor är undergolvet från Byggelit som är FSC-märkt vilket innebär att trät i spånskivan är framtaget från ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människa och miljö. Compactfloor har en god ljudisolerande effekt tack vare sin tjocklek och konstruktion och passar perfekt som ljudisolering mellan våningar, tak och golv. Den klarar enligt EN […]

#69 System för reducerad montagetid

#69 System för reducerad montagetid

Knauf Danogips Nail it Indoor är ett system som minskar montagetiden och både bidrar till ökad lönsamhet och mindre avfall. Med skarv i fält reduceras mängden spill av skivmaterial som i sin tur bidrar till minskad avfallshantering vilket gynnar miljön. Den reducerade montagetiden och det förenklade montaget, som sker med dyckertpistol, förbättrar även arbetsmiljön och […]

#68 Teknik för värmekonservering

#68 Teknik för värmekonservering

Celsa införde 2016 en ny teknik som bevarar hettan hos de varma valsämnena från stränggjutningen. Tekniken kallas för hot charging och innebär att valsämnena placeras i ”termoboxar” efter gjutningsprocessen och därefter transporteras till valsverket. På så sätt har man kunnat minska på energiförbrukningen med 30 GWh då smälttemperaturen i valsverket ökar från 400 till 800 […]

#67 Minskade utsläpp med tågtransport

#67 Minskade utsläpp med tågtransport

Bonas målsättning är att generera noll avfall och har därför tagit till flertalet hållbara åtgärder för att på längre sikt nå sitt mål. Transport är en stor bidragande faktor till koldioxidutsläpp och därför har Bona valt att övergå från vägtransport till järnvägstransport av varor mellan Sverige och Tyskland. Denna åtgärd har minskat Bonas utsläpp med […]

#66 Miljösmart dammfilter

#66 Miljösmart dammfilter

Ett steg i Webers livscykelanalys , som är en metod för att minska produkternas miljöpåverkan från tillverkning och användning till avfallshantering och transport, är deras dammfilter. Dammfiltret som finns på samtliga anläggningar samlar upp dammet som uppstår. Detta hamnar sedan i en strumpa som sedan återför materialet till silon som senare kan användas för att […]

#65 Permanent och hållbar luktsanering

#65 Permanent och hållbar luktsanering

Med Liwa Färg ABs produkt Liwa OdorControl System säkerställs att lukt på ett effektivt sätt elimineras från lokaler med skador till följd av bland annat brand, mögel, niktoin etc. Behandlingen med Liwa OdorControl är permanent vilket gör att behovet av ytterligare behandlingar minimeras vilket bidrar till en stor miljöfördel. Produkten är även vattenbaserad och bygger […]

#64 Sedumtak med hög biodiversitet

#64 Sedumtak med hög biodiversitet

Vegtechs Hydropack Sedum-ört-gräs är ett multifunktionellt system som fördröjer dagvatten, temperaturutjämnar byggnaden samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden. Sedumtaket har en hög vattenhållande kapacitet på upp till 45 liter/m2 och innehåller biokol som minskar mängden koldioxid i atmosfären. Klicksystemet består av flyttbara moduler som gör det lätt att utföra service på utan att skada […]

#63 Hållbara färgbelagda stållösningar

#63 Hållbara färgbelagda stållösningar

GreenCoat är SSABs varumärke för miljömedvetna och innovativa färgbelagda produkter för byggnadsindustri. En av faktorerna som gör GreenCoats produkter hållbara är deras patenterade teknik för ytbeläggning. De flesta av GreenCoats produkter har nämligen en ytbeläggning som baseras på Biobased Technology (BT) där stora delar av lösningsmedlet i färgen har ersatts med växtbaserade oljor, så som […]

#62 Vägghängda bafflar för en god rumsakustik

#62 Vägghängda bafflar för en god rumsakustik

Ecophon har lanserat vägghängda akustiska bafflar som kombinerat med Ecophons akustiska moln hejdar effektivt ovälkommen ljudutbredning. Martin Lidholm, marknadschef på Ecophon Sverige berättar att Ecophon Solo Baffle Wall är ett spännande sätt att använda väggar i syftet att skapa en bra rumsakustik. Produkten skapar även en illusion av att de hänger i luften vilket bidrar […]

#61 Världens första CO2-neutrala halvhårda golv

#61 Världens första CO2-neutrala halvhårda golv

Forbos Marmoleum är världens första C02-neutrala halvhårda golv som i huvudsak produceras av naturliga, återvunna och förnybara råvaror som linolja, trämjöl, tallolja, jute, kalksten och naturliga färgämnen. Utsläppen som tillverkningen skapar är lägre än den mängd koldioxid som råvarorna binder vilket resulterar i netto noll utsläpp. Produktionen av Marmoleum har en hög återvinningsgrad av spillprodukter […]

#60 Förnybar kartong

#60 Förnybar kartong

Idag tillverkas mer kartong än papper i Sverige, 60% jämfört med 40%. I Värmland samlas hela värdekedja, från forskare till maskinleverantörer för att utveckla en skogsbaserad bioekonomi. Många företag satsar nu på Värmland och ett av dessa företag är BillerudKorsnäs som figurerar i flera olika innovationssammanhang. År 2024 siktar de på att kunna presentera sin […]

#59 PVC-branschens frivilliga åtagande

#59 PVC-branschens frivilliga åtagande

VinyPlus är PVC-branschens frivilliga åtagande som ska hjälpa industrin att realisera visionen om att PVC ska vara materialet som väljs när man vill ha värde, kvalité och miljösäkerhet. Åtagandet introducerar nya områden som energi och resurseffektivitet och innefattar alla PVC:s avfallsströmmar. VinylPlus togs fram tillsammans med bl a miljöorganisationer, tillsynsmyndigheter, offentliga representanter samt användare av […]

#58 Identifiering av kemiska ämnen

#58 Identifiering av kemiska ämnen

Golvbranschen har tagit fram kretsloppsmärkningen som är ett system som möjliggör en enkel och snabb identifiering av de olika kemiska ämnena som finns i olika golvkonstruktioner. Systemet grundar sig i Golvbranschens centrala databas där innehållsdeklarationer från branschens alla produkter finns. Systemet är brett och innefattar allt från ytmaterial som olja och lack till golvjämning och […]

#57 Pelletsfabrik som tar tillvara på restråvaran

#57 Pelletsfabrik som tar tillvara på restråvaran

Senast Moelven byggde något helt nytt var 1978. Men nu, år 2020, presenterar Moelven sin nya pelletsfabrik med tillhörande bioenergianläggning i Sokna i Norge. För Moelven Sonabruket AS är det viktigt att använda och nyttja en naturresurs som timmerstockar på bästa möjliga sätt. Därför presenterar nu Moelven sin nya pelletsfabrik som på ett hållbart och […]

#56 Klimatförbättrad betong

#56 Klimatförbättrad betong

Betongindustri har sett en tydligt stigande efterfrågan på betongprodukter med ett lägre klimatavtryck. Därför har Betongindustri lanserat klimatförbättrad betong. Det nya sortimentet ingår i Betongindustris befintliga miljösortiment BI Optimal som utgörs av olika definierade betongprodukter ihop med en rådgivningstjänst. Produkterna är kategoriserade utifrån tre steg av koldioxidreduktion som baseras på vilken miljöambition projektet har. Betongen […]

#55 Gips till återvinning

#55 Gips till återvinning

15 000 – 20 000 ton gips, så mycket gipsspill återvinner Knauf Danogips varje år. 94 procent av gipsskivan består av gips, resterande procent är papper. Vid återvinningen av gipsspill återanvänds 100 procent av gipsskivan då gipset blir till gipspulver som används till att framställa nya gipsskivor och pappret används bland annat till uppvärmning. Att […]

#54 Smart miljöapp för att välja rätt produkter

#54 Smart miljöapp för att välja rätt produkter

SIKA har lanserat en app som hjälper konstruktörer, entreprenörer, hantverkare och arkitekter att välja rätt produkter utifrån de system och miljökrav projekten har. Miljöappen guidar användaren och svarar på alla frågor när det gäller produkter som kan användas i olika miljöbedömningssystem. Appen har inga begränsningar när det gäller urval utan användaren väljer själv hur många […]

#53 Cement med lägre klimatpåverkan

#53 Cement med lägre klimatpåverkan

Till följd av högt ställda krav på hållbart byggande och en lägre klimatpåverkan har Cementa lanserat sin nya produkt Bascement. Bascement är ett cement med lägre koldioxidavtryck som kan användas vid alla vanliga betongarbetet. Tack vare att man kunnat reducera klinkerandelen har detta medfört att kalkstens – och elförbrukningen minskats vid tillverkningsprocessen. Den har även […]

#52 Stål som minskar underhållskostnaderna

#52 Stål som minskar underhållskostnaderna

SSAB Weathering och COR-TEN är ett väderbeständigt stål som minimerar den totala livscykelkostnaden tack vare låga eller obefintliga behov av underhåll. SSAB Weathering stål utsattes under en sex år lång testperiod för extrema väderförhållanden och naturlig saltvattenspray. Under åren repades ytan ner till naken metall men provplåtarna klarade trots det korrosion, färgen satt kvar och […]

#51 Koldioxidabsorberande tak

#51 Koldioxidabsorberande tak

Derbigum har utvecklat tätskiktet Derbicolor Olivin med en yta som består av mineralen Olivin som absorberar koldioxid. När mineralen kommer i kontakt med atmosfärens koldioxid via regnvatten reagerar den och skapar en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden. Resterna består av magnesiumkarbonat och kiseldioxid (sand) som är två ofarliga ämnen för miljön som sedan färdas bort […]

#50 Restprodukter blir biokol

#50 Restprodukter blir biokol

Sedan hösten 2019 har Veg Tech sin egen anläggning för framställning av biokol. Detta är en viktig satsning i Veg Techs hållbarhetsarbete. På den moderna värmeanläggningen förädlas restprodukter från regionala sågverk till biokol samtidigt som det kommer generera i en fossilfri uppvärmning av Veg Techs växthus. Överskott av produkter med inblandning av biokol säljs som […]

#49 Hållbara golv

#49 Hållbara golv

Weber har lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%. Genom att använda sig av en livscykelanalys och därmed välja rätt råmaterial och ta fram förbättringar i produktionen har Weber nu kunnat minska koldioxidutsläppen för de nya golvjämningsprodukterna. En yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar de nya produkterna ca […]

#48 Satsning mot klimatneutral betong

#48 Satsning mot klimatneutral betong

Cementa och Vattenfall fortsätter sitt arbete mot sin vision om noll koldioxidutsläpp från cementprodukter år 2030. Det är tack vare förstudien i projektet CemZero man kunnat se att det finns tekniska grundförutsättningar för en elektrifierad cementtillverkning. För Cementa skulle en elektrifierad cementtillverkningsprocess innebära att behovet av bränslen tas bort samtidigt som behovet av el blir […]

#47 Byggplåt med 100 års beständighet

#47 Byggplåt med 100 års beständighet

I Pumpkällehagen ligger Viskaforshems 18 energieffektiva passivhus i strikt nyfunkis med tak i titanzink från Rheinzink. Eftersom husen i Pumpkällehagen var de första husen som upprättades på väldigt länge fick de ett stort symbolvärde för bygden. Därför blev det extra viktigt för Viskaforshem att satsa på kvalitet och hållbarhet. Valet av titanzinken grundade sig dels […]

#46 Biotoptak bidrar till biologisk mångfald

#46 Biotoptak bidrar till biologisk mångfald

Biotoptak ger möjlighet att konstruera ursprungliga livsmiljöer för djur, växter och pollinatörer. Livsmiljöerna för växter och djur är begränsad i städerna och djur som i vanliga fall hade sin hemvist i grönområden har svårt att leva kvar när marken bebyggs av nya bostäder och byggnader. Med Biotoptak bidrar man både till en biologisk mångfald då […]

#45 Hampaisolering

#45 Hampaisolering

Caparol har genom ägandeskapet av Naporo valt att inte bara producera hållbara isoleringsprodukter, utan även förnyelsebara, genom användningen av hampa. Hampabaserade isoleringsmaterial har länge utvecklats av Naporo i Österike och med hjälp av Caparol är vidareutvecklingen säkrad. Hampa har många fördelar, både när det kommer till odlingen men också isoleringsförmågan. För att odla Hampa krävs […]

#44 Ekologisk takbeläggning

#44 Ekologisk takbeläggning

Derbipure är världens första ekologiska takbeläggning och är ett tätskikt som inte innehåller bitumen eller andra petroleumbaserade produkter utan baseras på naturligt råmaterial. Derbipure har även belönats med Cradle to Cradle® – certifieringen som delas ut av EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency). Produkten appliceras på samma sätt som andra Derbigum-tätskikt, den enda skillnaden är att […]

#43 Stål med biobaserad färgbeläggning

#43 Stål med biobaserad färgbeläggning

Globalt sett står byggnader för cirka 39% av alla koldioxidutsläpp med energiursprung, 30% av den här andelen kommer från tillverkning av byggmaterial och byggarbeten. Ruukki Constructions har en målsättning att skapa en mer miljömedveten byggkonstruktion. En del i Ruukki Constructions arbete mot en mer miljömedveten byggkonstruktion är det partnerskapsavtal som undertecknades i början av oktober […]

#42 Byggisolering med lösull

#42 Byggisolering med lösull

Eniva Isoleringsproffs är Sveriges ledande lösullsentreprenör tack vare sammanslagningen av Cremab Isolering och FEAB Isolerproffs. Eniva Isolerproffs lösning möter de ökade kraven om ett effektivt byggande med en kort produktionstid. Tekniken för byggisolering bygger på litet utrymmeskrav för teamet vid blåsningen, ingen lagerhållning eller markpåverkan samt inget behov av kranar eller containrar. Byggisolering med lösull […]

#41 Självrengörande färg

#41 Självrengörande färg

Vita och ljusa färger är vanliga utomhusfärger. Men, ljusa hus kräver också mer underhåll och rengöring då smuts syns tydligare på ljusa kulörer. En enkel lösning på detta problem är Jotuns nya självrengörande utomhusfärg Demidekk Infinity. Smuts finns i luften i form av både avgaser, pollen och nedfall av partiklar. Smuts på husväggar bidrar även […]

#40 Byggnadsintegrerat solcellstak

#40 Byggnadsintegrerat solcellstak

I takt med att nya och mer estetiska lösningar på solcellspaneler introduceras så ökar även efterfrågan på solceller. Lindab står för en av dessa moderna liksom estetiska lösningar, nämligen Lindab SolarRoof, ett byggnadsintegrerat solcellstak. Jämfört med traditionella solcellsanläggningarna som byggs utanpå tak ger byggnadsintegrerade solceller ett estetiskt lyft men även kostnadsbesparingar vid bl.a. takomläggningar eller […]

#39 Maskinsand – en naturlig resurs

#39 Maskinsand – en naturlig resurs

Jehander arbetar aktivt för att nå Sveriges miljömål 2020 genom att bryta gamla traditioner och invanda mönster. Tillsammans med betongtillverkaren Lujabetong tillverkar de nu maskinkrossat berg som ett alternativ till naturgrus. Även om det enligt Tomas Finn, produktionschef på Lujabetong, inte varit en smärtfri process att gå över till maskinsand så finns det tydliga fördelar […]

#38 Naturligt träskyddsmedel

#38 Naturligt träskyddsmedel

I vanliga fall används ofta olja eller målarfärg vid behandling av trä för utomhusbruk. En sådan procedur är både dyr, tidskrävande och skadlig för miljön. Därför har SiOO tagit fram en lösning på problemen. SiOO:X är en naturlig träskyddsbehandling som både erbjuder en miljöanpassad impregnering, samtidigt som den reducerar röta, alger, mögel och smuts för […]

#37 Kemiskt stabil gummiduk

#37 Kemiskt stabil gummiduk

SealEcos geomembran i EPDM är gummidukarna med hög hållbarhet samtidigt som de är oerhört motståndskraftiga mot UV-strålning, ozon, rötter och algtillväxt. Geomembranen används vanligtvis som dammduk i olika trädgårdar och parker men även till större reservoarer inom t ex industri. Dukarna kan även prefabriceras för att anpassas till många olika tätskiktslösningar. Dammdukarna är även en […]

#36 Förnyelsebar tak- och väggfärg

#36 Förnyelsebar tak- och väggfärg

Indeko Geo är Caparols moderna vägg- och takmålningsfärg baserad på delvis förnybara råvaror. Tack vare samarbetet med BASF som utvecklat Biomassbalans-metoden, har man nu kunnat ersätta bindemedlet i IndekoGeo med en 100% biomassbalanserad dispersion. Hållbarheten garanteras även tack vare användningen av ett erkänt certifieringssystem. IndekoGeo har även den uppskattade egenskapen ”dubbel täckkraft” samtidigt som den […]

#35 Reflekterande tak som sänker energiförbrukningen

#35 Reflekterande tak som sänker energiförbrukningen

Derbibrite takduk är taket som möjliggör ett vitt tak som kombinerar betydande energibesparingar med lång livslängd. Med Derbibrite blir byggnaden kallare, renare och förbrukar mindre energi. Det är baserat på en patenterad armering mättad med akrylbeläggning, vilket både ger en dokumenterad långtidsfunktion och ett tilltalande utseende. Derbibrite kan spara upp till 20 kr per kvm […]

#34 Trailerbilar halverar antalet fordonstransporter

#34 Trailerbilar halverar antalet fordonstransporter

Betongindustris nya trailerbilar halverar nu antalet fordonstransporter. Kärnan i Betongindustri är transporterna. Björn Johansson, transportchef, berättar att de ständigt arbetar med att förnya sin flotta samtidigt som de satsar och investerar i den senaste tekniken och alltid kör på högt miljöklassat bränsle. Med deras nya trailerbilar, som är en dragbil med en nio och en […]

#33 Fasader i återvunnen aluminium

#33 Fasader i återvunnen aluminium

Kvarteret Dockan, så heter ett av Skanskas allra grönaste bostadsprojekt i Göteborg som blev klart 2018. Hållbarhet och miljö präglar hela projektet med allt från solenergi och innovativa system som samlar och renar vatten till energieffektiva fasader i återvunnen aluminium. Totalt har 80 000 plattor monterats diagonalt i så kallad shingelteknik. 93 % av fasadplåten utgörs […]

#32 Genomskinligt trä

#32 Genomskinligt trä

Forskarstudenten Céline Montanari vid avdelningen fiber– och polymerteknologi på KTH och WWSC, har utvecklat ett genomskinligt trä, som nu även kan lagra och reglera värme. Genomskinligt trä togs fram av forskare på Wallenberg Wood Science Center, WWSC KTH, redan 2016. Men den nya utvecklingen av det genomskinliga träet kan nu även bättre isolera värme under […]

#31 Ftalatfria plastgolv

#31 Ftalatfria plastgolv

iQ Natural är namnet på Tarketts nya ftalatfria plastgolv, tillverkat med en naturlig mjukgörare baserad på förnyelsebara råvaror. Golvet är lättskött och även ytförstärkt, vilket betyder att inget vax eller polishbehandling behövs, samtidigt som det har är oerhört lång livslängd. Även svetstrådarna är tillverkade av samma naturliga mjukgörare. Golvet är lämpligt för de flesta offentliga […]

#30 Återvinning av restbetong

#30 Återvinning av restbetong

Restbetong är ett stort avfallsproblem. Varje år produceras omkring 10 miljarder kubikmeter betong samtidigt som 50 miljoner kubikmeter av dessa aldrig används. Därför har Mapei utvecklat ett system som omvandlar blöt restbetong till torr ballast som sedan kan återanvändas i produktionen av ny betong. En kubik med restbetong blir till omkring 2200 kg ballast, som […]

#29 Vakuumisolering för krävande konstruktioner

#29 Vakuumisolering för krävande konstruktioner

Kingspan har tagit fram en vakuumisolering som är upp till fem gånger så bra som traditionella isoleringsmaterial och är dessutom extremt tunn. OPTIM-R är en högeffektiv vakuumisolering för konstruktioner där platsbrist förekommer, t ex vid isolering av terassgolv. Isoleringen är upp till tre gånger så bra som vanliga högeffektiva isoleringsmaterial och fem gånger så bra […]

#28 Livscykelanalys

#28 Livscykelanalys

Weber använder sig av livscykelanalys för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. Weber har använt sig av livscykelanalyser för sina produkter sedan 1990-talet. Genom att ta reda på var i produktionsprocessen miljöpåverkan är störst kan miljöansträngningarna riktas åt rätt håll för att minimera den negativa miljöpåverkan. […]

#27 Passivt brandskydd med höga miljökrav

#27 Passivt brandskydd med höga miljökrav

Bostik tog under 2018 fram en komplett serie av passiva brandskyddsprodukter som möter högt ställda miljökrav. Bostik Fire Bond förhindrar spridning av eld, värme och rök vilket förlänger tiden för brandutveckling samt förlänger tiden för evakuering och brandsläckning. Fire Bond har även blivit godkände av både Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Svanen, Leed och BREEAM för användning […]

#26 Filter som renar vatten från virus

#26 Filter som renar vatten från virus

Forskare inom nanoteknologi vid Uppsala Universitet har tagit fram ett pappersfilter av cellulosa som renar vatten från virus. Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att alla ska ha rätt till rent dricksvatten. Trots det så saknar ändå 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. Det nya cellulosafiltrets förmåga att filtrera bort riktigt små virus är […]

#25 Demonterbara systemväggar

#25 Demonterbara systemväggar

Moelven har tagit fasta på begreppet återanvändning och därför har tagit fram prefabricerade systemväggar som kan demonteras och återmonteras i nya lägen och skapa nya rumslösningar igen och igen. De prefabricerade väggarna producerar omkring samma mängd utsläpp som en vanlig platsbyggd vägg, ca 27 kg CO2 per m2 vägg. Vilket i sig inte är något […]

#24 Bioplast av slam

#24 Bioplast av slam

Ett massabruk kan producera 2000 ton biopolymer, som är råvaran till bioplast, varje år som bl a skulle kunna användas till allt från lister och kabelisolering till mobilskal. Bioslam sågs tidigare som ett illaluktande avfall men nu finns det teknik som kan ge slammet ett syfte, bland annat som råvara för att tillverka biologisk nedbrytbar […]

#23 Vattenkraft som elförsörjning

#23 Vattenkraft som elförsörjning

Sika väljer sedan 2018 vattenkraft som elförsörjning. Den första januari 2018 började Sika använda sig av 100% vattenkraft som elförsörjning till sitt kontor och fabrik i Spånga. Tack vare detta initiativ minskar de sitt koldioxidavtryck med 145 ton/år. Leverantören som är Elkraft Sverige är även certifierad och elen de säljer har ett ”Intyg om ursprungsmärkt […]

#22 Färg fri från konserveringsmedel

#22 Färg fri från konserveringsmedel

Capafree, så heter Caparols nya färgserie för vägg och tak som är helt fri från konserveringsmedel. Med hjälp av en ny teknik hålls färgerna fria från bakterieangrepp som gör att inget konserveringsmedel behövs. Detta ger även målare som drabbats av kontaktallergi, eller liknande, en ny möjlighet att kunna fortsätta måla. Caparol gör även bra ifrån […]

#21 Linoleumgolv utan tillsatta pigment

#21 Linoleumgolv utan tillsatta pigment

Tarkett har presenterat en ny kollektion linoleumgolv utan tillsatta pigment. Originale Essenze heter kollektionen där färgerna enbart kommer från naturliga ingredienser. Golven är indelade i två mönster, Minerale med en mjuk marmorerad design och Vegetale med en diskret linjär mönsterbild. Kollektionen är även den första linoleumkollektionen i världen som certifierats med C2C-guld. Läs mer >>

#20 Tak som bidrar till biologisk mångfald

#20 Tak som bidrar till biologisk mångfald

Ett grönt tak bidrar till biologisk mångfald, bullerdämpning och renare luft. Derbigums sedumtak är både grönt och skönt. Taket reglerar dränering av regnvatten och förlänger takets livslängd samtidigt som det ökar värdet på fastigheten. Sedumtaket gynnar även den omkringliggande växtligheten och faunan. Användningsområdena är allt ifrån industritak, låglutande tak, kommersiella fastigheter, bostadshus och nyproduktion eller […]

#19 Samarbete för ökad hållbarhet

#19 Samarbete för ökad hållbarhet

Combimix och KEIM i ett samarbete för att erbjuda olika fasadsystem med olika mineraliska ytskikt. Hållbarhet är något som både Combimix och KEIM arbetar för. I maj förra året blev det bestämt att Combimix, med sina olika fasadsystem inom nybyggnation och renoveringar, ihop med KEIM, med sitt specialområde ”mineraliskt-silikatiskt byggnadsskydd”, påbörjar ett samarbete. Målet är […]

#18 Gröna transporter

#18 Gröna transporter

Herdins Färgverk (medlem i SVEFF) tar nu hjälp av det klimatsmarta transportupplägget Skicka Grönt med DHL. Med Skicka Grönt investerar DHL i klimatsmarta teknik- och bränslelösningar i det svenska transportnätet. Detta innebär att Herdins reserverar andelar av DHLs sammanlagda kapacitet av klimatreducerande frakt för deras transportbehov. DHL ersätter i sin tur ett fossilt transportavsnitt med […]

#17 Skapa värde för biprodukter

#17 Skapa värde för biprodukter

Moelven Østerdalsbruket i norska Koppang har valt att investera 10 miljoner NOK i en ny flisterminal för att ta tillvara på restprodukter från sågverket. På ett sågverk omvandlas ungefär halva timmerstocken till sågade trävaror samtidigt som resten av stocken slutar upp som flis och bark. Anders Grønli, vd för Moelven Østerdalsbruket, berättar att det därför […]

#15 Ny betonghärdningsaccelerator

#15 Ny betonghärdningsaccelerator

Master X-Seed är den unika nya betonghärdningsacceleratorn som halverar härdningstiden och därmed minskar energikostnader och koldioxidutsläppen. Betonghärdningsprocesser är både kostsamma och tidskrävande, särskilt inom den prefabricerade industrin där härdningsprocessen är en av de största utmaningarna. Samtidigt är betong ett av de mest använda materialen i världen. Användningen av Master X-Seed har visat sig effektivisera betonghärdningsprocessen […]

#14 ECO-betong

#14 ECO-betong

Swerock, dotterbolag till PEAB, lanserar nu varumärket ECO-betong som kommer kunna reducera koldioxidutsläppen från tillverkningen av cement med 50 000 ton varje år. Swerock kommer ersätta en del av cementen med slagg och Håkan Wifvesson säger att den här betongen både har längre livslängd samtidigt som den är tätare och ger ett bättre skydd mot vatten […]

#13 Återbruk, återtillverkning eller återvinning

#13 Återbruk, återtillverkning eller återvinning

TMF introducerade 2018 ett nytt tema i sin verksamhet som de valt att kalla Sustainable Design. Syftet är att uppmärksamma hur man i ett tidigt skede bör tänka på hur en möbel och dess delar ska tas tillvara i nästa steg när det kommer till återbruk, återtillverkning eller återvinning. TMFs miljö-och hållbarhetschef Robin Ljungar poängterar […]

#12 Nytt system för återvinning av plastgolv

#12 Nytt system för återvinning av plastgolv

Funktionella och slitstarka plastgolv besitter en utmaning i att en stor del av tillverkningsmaterialet består av råvaror med en stor del fossilt ursprung. Tarkett har utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att återvinna gamla plastgolv i industriell skala. Tarkett har i mer än 130 år arbetat långsiktigt och engagerat med tillverkning, innovation och […]

#11 Tak som återvinner regnvatten

#11 Tak som återvinner regnvatten

Att ta till vara på regnvatten är något som Derbigum tagit fasta på. Företaget erbjuder olika lösningar för att återvinna regnvatten som ansamlas på tak med hjälp av företagets olika akrylmembran. Akrylmembranen har ett oerhört neutralt pH-värde och är certifierat av MFPA-institutet. Det har en dokumenterad livslängd på 45 år och är helt återvinningsbar. Om […]

#10 Energipaneler för hög energieffektivitet

#10 Energipaneler för hög energieffektivitet

Ruukki har utvecklat ett energipanelsystem som kan sänka byggnaders uppvärmningskostnader med upp till 20 procent. Med hjälp av den lufttäta skallösningen höjs byggnadens energiklassning samtidigt som koldioxidavtrycket minskar tack vare det minskade uppvärmningsbehovet. Energipanelsystemet består av precisionsbyggda sandwichelement, specialbyggkomponenter och tillbehör, energisimuleringstjänster, installation av godkänd installatör och lufttäthetsgaranti. Läs mer >>

#9 Kläder av papper

#9 Kläder av papper

När bomull spås bli framtidens bristvara behövs nya innovativa och förnybara material som kan bidra till en hållbar klädkonsumtion. Detta arbetar prototypfabriken i Textilhögskolan med. I den gamla texilregionen Borås utvecklas textilier som lämpar sig för allt från mode och arkitektur till medicinteknik. På Textilhögskolan i Borås har innovationsplattformen Smart Textiles ihop med Science Park […]

#8 Gas och radonmembran RAC 800

#8 Gas och radonmembran RAC 800

RAC 800 heter membranet som på ett kraftfullt och effektivt sätt stoppar gas. Membranet består av fyra stycken skikt med UV-stabiliserad polyetenplast som på ett effektivt sätt stoppar både radon, koldioxid och metan vilket gör att det med fördel kan användas för att bygga på förorenad mark. Det översta och understa skiktet av membranet består […]

#7 Återbrukad byggplåt blir fasader

#7 Återbrukad byggplåt blir fasader

Tack vare plåtslageriet Weatherproof Familys nya fasadsystem, har möjligheten till nya användningsområden för både spillplåt och återbrukad plåt möjliggjorts. Weatherproof Family är företaget som ständigt strävar efter att förbättra och effektivisera arbetsuppgifter och processer. Just nu satsar företaget extra mycket på sektions uppbyggda fasadsystem som kan kläs på plats i verkstäder. Syftet är en effektivare […]

#6 Luftrening i städer

#6 Luftrening i städer

Att vänta på bussen i storstäder där bilar och andra fordon transporteras bidrar till inandning av farliga luftföroreningar. Även om Sverige har en relativt god luftkvalité så bidrar ändå luftföroreningar i Sveriges storstäder till för tidig död hos många. Detta är något som Camfil ihop med Team Tejbrant uppmärksammat och utvecklat en lösning på. Lösningen […]