Gips

– Användes som byggmaterial redan i Cheopspyramiden.

Läs mer om gips

Ursprunget till gips är avdunstning av forna tiders varma havsbukter och gipsen förekommer därför blandat med stensalt. Nutidens oceaner innehåller 0,13 % upplöst gips. De första tecknen på att gips använts som byggmaterial går tillbaka till uppförandet av Cheopspyramiden i Egypten för mer än 5700 år sedan. Då blandade man gips med lera och använde det som murbruk. 1880 kom amerikanerna på idéen att producera byggskivor. Gipsskivan som vi känner den i dag, med enkelt kartonglager, kom på 1910-talet.

I processen att tillverka gipsskivor kan tre olika gipskvalitéer användas: naturgips, industrigips och återvinningsgips.

  • Naturgips är en bergart som bryts i dagbrott ibland annat Spanien
  • Industrigips kommer från olika kraftverk i Sverige och övriga Europa
  • Återvinningsgips består dels av spillmaterial som uppstår vid tillverkning. Materialet blandas, mals och används sedan som råvara i nyproduktion av gipsskivor.

Företagen som är medlemmar i Byggmaterialindustrierna och som säljer gipsprodukter för rumsavskiljning. Gipsskivor kompletteras med andra produktgrupper och tillbehör, bland annat: inner- och ytterväggar, fasad, golv, brandskydd, golv, inspektionsluckor, spackelprodukter och lim.