Färg, lim och fogmassor

– Ett byggmaterial som skapar en fröjd för ögat och funktionen.

Läs mer om färg, lim och fogmassor

Färg, lim, spackel och fogmassor är byggmaterial du möter när du först betraktar ett hus, ett rum, en byggdetalj eller som du inte ens ser. Ett byggmaterial som skapar en fröjd för ögat, för känslan eller/och för funktionen.

Produkternas innehåll behöver redovisas och det gäller att ha goda kunskaper om klassificering och märkning av kemiska produkter. En av de viktigaste målsättningarna inom branschen är att sätta säkra produkter på marknaden, både för människa och miljö. Ett viktigt regelverk är den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

Alla tillverkare av kemiska ämnen är ansvariga för att ta reda på om ämnena innebär någon risk för hälsa och miljö. Bedömningen baseras på känd kunskap om ämnena, och förbättras och förnyas kontinuerligt. Att ta fram ny information om kemiska ämnen är en av grundtankarna med REACH. Målsättningen är att hela tiden få säkrare kemiska produkter.