Byggplåt

Byggplåt

– traditionellt hantverk gynnar dagens materialkombinationer

Läs mer om plåt

Byggplåt är ett samlingsnamn för flera olika stål och metaller som används för att täcka tak och fasader samt för att tillverka produkter för vattenavrinning och taksäkerhet. Den svenska plåttraditionen sträcker sig långt tillbaka i tiden vilket många kyrktorn och andra vackra tak kan vittna om detta. Att de dessutom har stått sig i 100 år är ju hållbarhet per definition.

Byggplåten idag utförs fortfarande i mångt och mycket som ett traditionellt hantverk, men också i ett stort utbud av prefabricerade produkter. Byggplåtens breda utbud och goda egenskaper gör den dessutom lättanvänd och lämpad för samverkan med andra material. Det gör det enklare att följa hållbarhetsregeln om ”rätt material på rätt plats”.