GTIN ska vara gemensam identifierare av byggprodukter och användas av alla i hela branschen vid halvårsskiftet 2022. Det rekommenderar rikstäckande byggentreprenörer och branschorganisationerna inom bygghandel, byggmaterialtillverkare och samhällsbyggnad.

Läs mer här.

Frågor och svar kopplat till det uppdaterade beslutet finns här

Mer information om GTIN i Byggbranschen, om hur man beställer och skapar unika nummer, regelverk etc. finner du på; Bygg » GS1 Sweden