Anvisningar och mall till eBVD2015

Nu kan du ta del av anvisningarna till hur du upprättar elektroniska byggvarudeklarationer enligt BVD-föreningens standardiserade format.

Anvisningarna innehåller bakgrunden till vilken information som ska lämnas, instruktioner om hur informationen tas fram för de elva olika områdena, referenser samt deklarationens olika fält.

Innehållet i byggvarudeklarationen är framtaget utifrån lagkrav och marknadskrav och informationen är uppdelad i  obligatorisk, frivillig och underlag för miljöcertifieringssystemen för byggnader

För att skapa en eBVD2015 registrerar du information i det elektroniska inmatningsverktyget som lanseras fredagen den 5 februari.

Ta del av anvisningarna här. (pdf)

För frågor om innehållet kontakta Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel 010-788 65 76 eller Anna Widheden, anna.widheden@ivl.se, tel 010-788 68 12

För frågor om avtal, priser etc kontakta Monica Björk, Monica@byggmaterialindustrierna.se, tel 08-783 84 21