För att öka kunskapen om våra produkter och bidra till allt mer hållbara materiallösningar tillhandahåller vi en rad både lagstadgad och vedertagen branschinformation. Det gör vi via EU:s höga dokumentationskrav om miljöinformation och genom Sveriges unika system med byggvarudeklarationer.

Vår affärsverksamhet bygger på innovationskraft, unika affärsidéer och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar. Läs mer om vilka informationskrav och dokument som finns att tillgå på allas materialdiscipliners webbplatser och i aktuella artiklar: Byggmaterialindustrierna om materialdokumentation och svar i Miljö & Utveckling