Valspurt 2018 och temperaturmätare på branschens frågor inom hållbart byggande. Byggmaterialindustrierna framhåller byggmaterialindustrins djupa kunskap och innovationskraft.

Fråga, diskutera och se alltid byggmaterialindustrin som en naturlig del i utvecklings- och informationsprocesser. Vi ska utgöra ett självklart kunskapsnav i beställargrupper, referensgrupper för till exempel offentlig upphandling och kravställningar för materialval. Det finns inga som kan materialen bättre och med djupare kunskap än tillverkande företag och de som dagligen arbetar med materialdisciplinerna.”, uppmanar Anneli Kouthoofd vd för Byggmaterialndustrierna.

Läs artikeln i Hållbart Byggande!