Byggmaterialindustrierna är en av de branschaktiva i Boverkets brandgrupp. Att skydda människor, bygga med byggmaterial och konstruktioner som hjälper människor hinna ut vid brand är Boverkets brandreglers uppgift och efter Grenfell Tower och en av de största utredningarna i Scotland Yards historia har brandsäkerheten i vårt samhällsbyggande fått ett berättigat större fokus. Det får helt enkelt inte gå snett när det gäller brandsäkerheten i byggnationen.

I Byggmaterialindustriernas brandutskott, en spegelgrupp till Boverkets brandgrupp, har vi under året arbetat aktivt med vilka områden byggmaterialindustrin vill se utveckling och vad vi som en del i byggprocessen kan bidra mer med. Våra ståndpunkter kommer i det närmaste presenteras i ett Position Paper och på vägen har vi samarbetat nära Brandskyddsföreningen. Tillsammans med dem och RISE har vi dels haft ett mycket välbesökt seminarium vid Nordbygg2018 och en workshop med  branschrepresentanter och Kommittén för Modernare Byggregler. Där enades deltagarna om tre fokusområden som de mest väsentlga att arbeta vidare med;

  • Kunskapbrist i byggbranschen
  • Oacceptabla konsekvenser vid bränder
  • Kontrollsystemen och behovet av att aktualisera kontrollansvar

Kunskapsbristen  om hantering, montage och inte minst utbyte av byggmaterial tar Byggmaterialindustrierna som en stor uppgift framöver. Vi, såväl tillverkande företag som varje materialområdes branschorganisationer har djupa kunskapskällor och vi kan bli ännu bättre på att förmedla den kunskapen. Konsekvenserna vid bränder blir inte bara ödesdigra för den drabbade byggnaden utan också för samhället med stora mängder släckvatten, vattenskador, nyuppbyggnadsbehov etc etc. Det drabbar hållbarheten i stort. Det tredje området som behöver viktigt fokus för ett hållbart samhällsbyggande är kontrollen vid byggen. Att rätt material sitter på rätt plats till exempel. Swedisol, en av Byggmaterialindustriernas medlemmar tillika aktiv part i Byggmaterialindustriernas brandutskott konstaterar i en slutsats från workshopen att “En av de viktigaste slutsatserna var att det behövs bättre kontroll i byggprocessen, och den första åtgärden måste vara att se till så att gällande bestämmelser följs.”