EGE Carpets är en av Europas största matt-tillverkare med en hög miljöambition. Mer än hälften av EGE Carpets mattor är tillverkade av förnybara material, som exempelvis ECONYL®-garn, ett material tillverkat av industriavfall såsom gamla fiskenät. Eller deras filtunderlag Ecotrust där återvunna plastflaskor är en viktig komponent.

EGE Carpets vision är att deras mattor ska vara producerade av endast återvunna material till år 2030. För att nå dit introducerade de 2019 en ambitiös hållbarhetsstrategi baserad på FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Företaget är 100% cradle to cradle certifierat, en certifiering som bevisar att produkten innehåller kända material, att materialen har definierade kretslopp (kan återvinnas), att produkterna och materialen är säkra för hälsa oh miljö och att produkionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. Även sociala faktorer som arbetsvillkor vägs in.

Läs mer >>