Mineralull är den gemensamma beteckningen på oorganiska isoleringsmaterial som är baserade på mineralfiber och brukar delas in i glasull och stenull. Mineralullen har tillverkats industriellt i nästan 100 år och har gedigen forskning och kvalitetstestning i ryggen.

Mineralullens livslängd motsvarar byggnaders livslängd och de tekniska egenskaperna kan bibehållas i upp till 100 år. Eurima (de europeiska isoleringsföretagens förening) har utvärderat hur mineralullens prestanda påverkas efter en lång tids användning genom att installera mineralullen i byggnader för mellan 20 och 55 år sedan. Resultaten var mycket goda. Mineralullens värmekonduktivitet (förmågan att leda värme) har även den testats och mätningarna visade på att värmekonduktiviteten låg på mellan 0,032 och 0,038 W/(mK), vilket till och med var bättre än de ursprungliga deklarerade värdena.

Läs mer >>